– Nu rackarns ska vi ta kampen mot det otyg som sprider sig på svensk arbetsmarknad, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson.

För hennes del är hyvling en fråga som står högt på agendan, alltså när arbetsgivare skär ned heltider till deltider. Tobias Baudin, ordförande för Kommunal, lyfter frågan om visstidsanställningar medan Marie Nilsson från IF Metall betonar behovet av livslångt lärande.

– Dagens anställningstrygghet hänger inte alls samman med anställningstid, utan det handlar om vilken kompetens man har fått chans att bygga upp, säger hon.

Uttalandena görs på en presskonferens där LO presenterar ett förhandlingsinitiativ. LO-förbunden vill gemensamt förhandla med Svenskt Näringsliv om trygghetsfrågor och omställning.

Bland fackets önskemål finns heltidsnorm och att inhyrd personal inte används om behovet av arbetskraft är permanent. Vidare önskar man mer satsningar på kompetensutveckling, oavsett anställningsform.

– Det vi hoppas på är att ta ett helhetsgrepp och få till en paketlösning som tar upp flera av de här frågorna, för de hänger ju ihop, säger Marie Nilsson till Arbetet.

För att komma åt vissa av de här skevheterna med visstidsanställningar och så är det ju lagstiftningen som måste förändras också

Marie Nilsson, IF Metall

Hon tror att man så småningom också måste vända sig till politikerna på den del områden.

– För att komma åt vissa av de här skevheterna med visstidsanställningar och så är det ju lagstiftningen som måste förändras också, säger hon.

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson ska leda förhandlingarna på den fackliga sidan. Han önskar förändringar avtalsvägen i första hand, men säger att det kan visa sig att det även behövs lagändringar.

Han hoppas uppnå en bättre samsyn med arbetsgivarna kring hur arbetsmarknaden ska fungera på lång sikt.

Exempelvis frågan om hyvling har enskilda förbund tidigare försökt driva i vanliga avtalsförhandlingar, utan att nå ända fram.

– Jag tror det är lättare när man pratar helhet. Nu gör vi det till hela arbetsmarknadens fråga, säger Torbjörn Johansson om hur man nu ska kunna lyckas under fredsplikt.

…att få ihop dem i en mix till en ny arbetsrätt tror jag kan bli ganska marigt innan vi är färdiga

Karl-Petter Thorwaldsson

Han tycker inte att man ska se det som ett underkännande av hur förbunden lyckats med att driva frågorna den vanliga förhandlingsvägen.

– Snarare är det så här LO ska jobba, lösa de stora övergripande bekymren.

Vare sig Torbjörn Johansson eller LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson vågar sia om när man kan vänta sig konkreta resultat.

Karl-Petter Thorwaldsson konstaterar att frågorna i sig inte är nya.

– Men att få ihop dem i en mix till en ny arbetsrätt tror jag kan bli ganska marigt innan vi är färdiga. Så jag tror inte vi kommer kunna se ett avtal i närtid, säger han.