I augusti i fjol listade Arbetet sex olösta jobbrelaterade frågor för Socialdemokraterna i regering.

Bland frågorna fanns då vinster i välfärden, avdragsrätt för fackavgift och förslag för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

I dag, måndag 16 april, presenteras vårbudgeten, som blir regeringens sista budget före valet. Och inte ens ett halvår återstår till valdagen.

Arbetet följer upp statusen på de frågor som tidigare var olösta.

1.Vinster i välfärden OLÖST I NULÄGET

Den 7 juni är det planerat att riksdagen ska rösta om en vinstbegränsning för privata företag inom skola och omsorg. Men förslaget väntas inte få stöd i riksdagen.

Regeringens förslag, som även Vänsterpartiet står bakom, går ut på att det bland annat ställs krav på ett vinsttak för att få tillstånd att bedriva verksamhet.

Vinsttak på 7 procent inom skola och omsorg

Politik

Eftersom förslaget med största sannolikhet kommer att röstas ner är det oklart vad som händer sedan. Frågan lär därför behålla sin politiska sprängkraft och fortsätta diskuteras under valåret och även efter valet.

2.Avdragsrätt för a-kassa och fackföreningsavgift DELVIS LÖST

Att återinföra avdragsrätten för fackavgiften är något som regeringen ser ut att bocka av inom kort. Ett förslag har lämnats till riksdagen och det planerade datumet för omröstning är den 16 maj. Förslaget ser i nuläget ut att få grönt ljus. Därmed blir ett av besluten som togs på Socialdemokraternas partikongress i maj genomfört.

Ett annat beslut på kongressen var att även införa avdragsrätt för a-kasseavgiften. Någon sådan avdragsrätt fanns inte med i den rödgröna regeringens höstbudget. Hur en eventuell S-ledd regering ställer sig till frågan i framtiden är svårt att veta.

Ingen avdragsrätt för a-kassan i budgeten

Politik

3.Utbildningsjobb, inträdesjobb eller vad? PÅ GOD VÄG ATT LÖSAS

Hur nyanlända lättare ska hitta en väg in på arbetsmarknaden är en brännhet fråga under valrörelsen. Sedan Arbetet skrev om de olösta jobbfrågorna i augusti i fjol har arbetsmarknadens parter förhandlat fram en principöverenskommelse om etableringsjobb.

Därtill har fack och arbetsgivare nått en överenskommelse med regeringen om hur de här anställningarna, som ska vara en kombination av jobb och lärande, ska se ut.

Subventionerade jobb

10 000 ska komma i arbete med etableringsjobb

Nyheter

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har tidigare sagt att lagförslag bör vara klara till sommaren 2018.

Sedan är frågan hur en regering efter valet ställer sig till etableringsjobb.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har till exempel sagt att han inte säger blankt nej till etableringsjobb, men att han föredrar alliansens förslag om inträdesjobb.

4. A-kassa för förtroendevalda LÖST

I februari i år beslutade riksdagen om att förtydliga reglerna kring förtroendeuppdrag och rätten till a-kassa. ”Förtroendeuppdrag som ger en person laglig rätt att vara ledig från en anställning ska omfattas av arbetslöshetsförsäkringen.

Förtroendeuppdrag ska behandlas som förvärvsarbete när normalarbetstid och ersättning fastställs”, skriver riksdagen om beslutet. De nya reglerna börjar gälla 2 juli i år.

Att tid man lägger på förtroendeuppdrag i vissa fall inte varit a-kassegrundande har genom åren fått mycket kritik i den fackliga världen. Något som den här regeringen sett över, och nu ändrat på.

5. Avskaffa allmän visstid? EJ LÖST

Beskedet från Socialdemokraterna är tydligt – anställningsformen allmän visstid ska bort. Även Vänsterpartiet vill ta bort allmän visstid. En viktig fråga för flera fackförbund, men förslaget saknar majoritet i riksdagen. Alltså kan förslaget i nuläget inte bli verklighet.

6. Lagstifta om hyvling EJ LÖST – MEN UTREDS

Regeringen har tillsatt en utredning, där hyvlingsfrågan ingår, och senast den 31 januari 2019 ska utredaren Anders Wallner presentera sina slutsatser.

Socialdemokraterna har kongressbeslut på att ändra lagen så att anställda skyddas mot hyvling, ett annat ord för när arbetsgivare minskar anställdas anställningsgrad. Men en lagändring saknar stöd i riksdagen, vilket gör att en ändring inte ser ut att bli av under en överskådlig framtid.