På en gemensam pressträff presenterar civilminister Ardalan Shekarabi (S) och V-ledaren Jonas Sjöstedt ett lagförslag för att begränsa vinstuttag i välfärden.

– Det har länge funnits och det finns en folklig ilska, säger Shekarabi.

Regeringen och V har landat i att gå vidare med det vinsttak som utredaren Ilmar Reepalu föreslog — 7 procent av operativt kapital.

– Det vi presenterar i dag är det enskilt största för att se till att pengar ska gå till det de är avsedda för, säger Jonas Sjöstedt.

– Vi kommer att göra det ganska ointressant för den som vill tjäna pengar att ge sig in i välfärden, säger han och tillägger att inga företag ska behöva lägga ner, men att de kanske behöver fundera över hur verksamheten bedrivs.

Enligt förslaget kommer det att krävas en ny typ av tillstånd för dem som vill verka inom skola och omsorg. Och för att få tillstånd krävs att de accepterar en vinstbegränsning på 7 procent av operativt kapital.

Shekarabi säger att bolagen måste skilja på privata och offentliga medel i sin verksamhet så att det ska kunna gå att kontrollera hur skattemedlen används.

– Beräkningar visar att övervinsterna 2015 uppgick till ca 4,7 miljarder kronor. Det är pengar som behövs i vår gemensamma välfärd och skulle räcka till att till exempel anställa 8 000 gymnasielärare. När vi ställer krav på att en större del av våra skattemedel ska gå till verksamheten finns förutsättningar för att höja kvaliteten, säger Shekarabi.

Förslaget kommer inte att omfatta alla privata aktörer, bland annat inte det som kallas ”idéburna aktörer”, till exempel ideella stiftelser.

– Vi har lyssnat på remisskritiken och en promemoria remitteras med förslag som tar sikte på de mindre aktörer som saknar eller har ett litet operativt kapital samt undantar de idéburna aktörer som inte drivs av vinstsyfte från vinstbegränsningen, säger Shekarabi.

Vänsterpartiet villkorade sitt stöd för regeringens budgetar efter valet 2014 med att regeringen skulle lägga fram ett förslag om vinster i välfärden före valet i år.

– Riksdagen kommer att få ta ställning till detta förslag under den här mandatperioden, säger Shekarabi och framhåller att regeringen ska lägga fram en proposition i mars.

Jonas Sjöstedt är mycket nöjd med förslagen, trots att de ju innebär att visst vinstuttag kommer att vara tillåtet även om förslaget går igenom.

Men han medger att förslagen kan falla i riksdagen.

– Det finns en risk att de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna röstar tvärtemot vad deras väljare vill och röstar för riskkapitalbolagen. Men det fina med det är att vi då redan har ett datum det kommer upp igen, den 9 september, i valet, säger Sjöstedt.

– Då kan väljarna bestämma att den här modellen vill vi ha, pengar till välfärden ska gå till välfärden, säger han.