På Socialdemokraternas partikongress i våras slog partiet fast att avdragsrätten för a-kassan, som alliansregeringen avskaffade 2007, ska återinföras.

På samma kongress klubbades också att avdragsrätten för fackavgiften som togs bort samtidigt också ska tas tillbaka.

Men i det senare fallet fanns reservationen att det måste finnas ekonomiskt utrymme för satsningen.

I onsdags kom så nyheten om att regeringen vill återinföra avdragsrätt för fackavgiften.

Däremot kommer inget förslag om återinförd avdragsrätt för a-kasseavgiften, åtminstone inte i kommande höstbudget som är den sista inför riksdagsvalet.

– Nu bedömde vi att det är viktigt att öka incitamenten för att gå med i facken, säger Magdalena Anderssons pressekreterare Gösta Brunnander.

Varför återför ni inte avdragsrätten för a-kasseavgiften?
– Det är många saker som vi skulle vilja göra men vi har också ett begränsat budgetutrymme.

Avdrag för fackavgift kan stoppas i riksdagen

Politik

Och förklarar:

– Det går väldigt bra för svensk ekonomi, men det innebär inte att man har oändliga resurser. Vi måste stärka polisen, försvaret och välfärden, säger Gösta Brunnander.

Ylva Johanssons pressekreterare Natalie Sial konstaterar att avdragsrätten för a-kasseavgiften är en dyr reform.

Gösta Brunnander poängterar också att a-kasseavgifterna är högre än fackföreningsavgifterna.

Han konstaterar dessutom att de differentierade a-kasseavgifterna togs bort 2014, något som gav många en lägre avgift än tidigare.

– Därför är det också rimligt att vi gör något som gör det lättare att gå med i facket, säger Gösta Brunnander.

Billigare att vara med i facket

Politik

Gösta Brunnander betonar att det är regeringen som helhet som lägger fram budgeten.

– Allt som fattas beslut om på S-kongressen blir inte verklighet direkt utan budgeten är en förhandling mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, säger Gösta Brunnander.

På S-kongressen lät det som att avdragsrätt för a-kassan var den prioriterade åtgärden, varför kom fackföreningsavgiften först?
– På S-kongressen sa vi att fackföreningsavgiften var en prioriterad åtgärd.

Men det beslutades då att den skulle införas ”när budgetutrymmet så tillåter”?
– Vilket det gör nu.