Både budgetöverläggningar och kräftskiva står på schemat vid regeringens årliga sammankomst i Sörmland. Den inleds i dag, torsdag.

Finansminister Magdalena Andersson (S) använde tidigare i somras ordet ”urstark” för att beskriva svensk ekonomi. Det parlamentariska läget är desto mer skakigt. Sommaren har varit stormig med alliansbesked om misstroendeförklaringar och regeringsombildning.

Regeringes facit – missar målet om arbetslösheten

Med ett år kvar till val återstår mycket regeringsarbete om Socialdemokraterna ska hinna med att uppfylla sina jobblöften före ett eventuellt regeringsskifte.

Här är sex frågor som återstår före valet:

1.Vinster i välfärden

I söndags bekräftade civilminister Ardalan Shekarabi (S) för Dagens Nyheter att regeringen enats med Vänsterpartiet om kraftiga begränsningar av tillåtna vinster i välfärdssektorerna. Ett skarpt förslag till riksdagen är planerat i mars 2018. Men riksdagsstöd för en vinstbegränsning saknas och frågan kan bli stor i valet.

2.Avdragsrätt för a-kassa och fackföreningsavgift

På Socialdemokraternas partikongress i april i år klubbades att avdragsrätten för a-kassan ska återinföras. Avdragsrätten för fackavgiften ska prioriteras ”när budgetutrymmet så tillåter”. Då pekade ombuden på obalansen som skapas då arbetsgivarorganisationer redan har den rätten i dag. Om besked kommer i höstbudgeten återstår att se.

3.Utbildningsjobb, inträdesjobb eller vad?

Frågan om att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden lär fortsätta debatteras under valåret. LO vill förhandla om sitt förslag, utbildningsjobb, medan Svenskt Näringsliv uttryckt att de ser positivt på Alliansens förslag om inträdesjobb om inte arbetsmarknadens parter lyckas komma överens om ”förenklade anställningsformer”. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har sagt att regeringen gärna bidrar till en uppgörelse mellan LO och Svenskt Näringsliv.

4.A-kassa för förtroendevalda

LO har länge drivit på för att fackliga förtroendeuppdrag ska ligga till grund för beräkning av arbetslöshetsersättning om man blir arbetslös. Regeringen planerar för att nya regler ska börja gälla under 2018, men ”arbete pågår” och det är oklart när ett skarpt förslag kommer.

5.Avskaffa allmän visstid?

Beskedet var tydligt från S-kongressen, anställningsformen ska bort. Men vad MP tycker är inte färdigdiskuterat, enligt partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson och allianspartierna säger nej. Trycket från LO-facken för att få bort allmän visstid är hårt.

6.Lagstifta om hyvling

Först var beskedet att parterna skulle lösa frågan, men med Coop-domen i färskt minne blev det S-kongress-beslut på att lagstifta bort möjligheten för arbetsgivare att minska de anställdas arbetstid och lön i stället för uppsägning utifrån turordningsregler. Men som det ser ut nu saknar S-kravet riksdagsstöd.