Lönevillkor, arbetsvillkor, försäkringar och tjänstepensioner. Om du är anställd regleras allt detta av kollektivavtal, om sådant finns. Om du i stället startar eget och säljer samma arbete får du själv förhandla dina villkor.

I en ny rapport från TCO dras slutsatsen att många egenföretagare egentligen jobbar som om de vore anställda, men alltså utan att kollektivavtalet gäller dem.

Rapporten handlar om företagare som säljer tjänster till företag, myndigheter eller organisationer – alltså kunder som skulle ha kunnat anställa företagarna i stället.

Falskt företagande

Gränsen mellan anställd och företagare

Löner & Avtal

Drygt två av tre bland de svarande företagarna väntas utföra det mesta av arbetet själva. 8,6 procent är i den sitsen samtidigt som de har haft en enda uppdragsgivare det senaste halvåret och är i hög grad är integrerade i uppdragsgivarens verksamhet. Allt detta tyder på ett anställningsförhållande.

Underlaget för rapporten är begränsat. Det utgörs av en enkät som SCB gjort, men endast 258 av de som har svarat är sådana företagare vars villkor rapporten handlar om.

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO och en av rapportens författare, menar att den ändå ger en bild av hur många som rör sig på gränsen mellan företagande och anställning.

Omräknat till hela arbetsmarknaden tyder resultatet, enligt TCO, på att omkring 9 000 företagare arbetar under sådana förhållanden som beskrivs ovan.

En del av dem skulle klassas som anställda vid en domstolsprövning.

I rapporten dras slutsatsen att man behöver anpassa trygghetssystemen och arbetsmiljöreglerna efter att många företagares vardag liknar anställning. Det gäller bland annat hur sjukpenninggrundande inkomst beräknas.

Vidare skriver rapportförfattarna att Arbetsmiljöverket och facket behöver vara vaksamma mot rent missbruk, där företagarbegreppet används för att kringgå arbetsrätten.

I sommar ska en statlig utredning presentera en analys av om F-skattesystemet leder till att anställda anlitas som egenföretagare.

– Det måste vara lätt att få f-skatt, samtidigt måste man titta på hur det följs upp, säger Samuel Engblom, som själv medverkat i utredningen.

I TCO:s rapport föreslås också att facket ska organisera egenföretagare i högre grad.

– När jag tittar på våra förbund tycker jag att de har hängt med väldigt bra, säger Samuel Engblom om TCO.

Falskt företagande

Byggnads stämmer för falskt företagande

Arbetsrätt

Arbetet har tidigare granskat gränsen mellan anställning och egenföretagande, utifrån ett fall som Byggnads drivit till Arbetsdomstolen.

– Våra firmor var registrerade, men det fanns inget mer bakom det. Det var bara en formell fråga, sa en av arbetarna då till Arbetet om sin roll som företagare.

Läs mer här.