Konflikten runt bygget av kraftvärme- och avloppsreningsverk i Borås brakade loss förra året.

Byggnads hävdade att de polska ensamföretagare som Tage och Söner anlitat på sin del av entreprenaden i själva verket arbetade som anställda på företaget.

Det ändrar i så fall förutsättningarna drastiskt. Anställda omfattas av kollektivavtalade villkor, ensamföretagare avtalar sina villkor på egen hand.

Arbetet granskade konflikten i höstas, då de centrala förhandlingarna strandade. Nu tar Byggnads tvisten till Arbetsdomstolen.

I en stämningsansökan riktar man krav på 100 000 kronor mot Tage och Söner, för kollektivavtalsbrott. Pengarna ska betalas i skadestånd till Byggnads.

I stämningen hävdas att nio arbetare i praktiken har jobbat som anställda, utan att kollektivavtalet tillämpats. Det ska ha pågått i ett år.

Falskt företagande

F-skattare slår undan avtalsvillkor

Löner & Avtal

Facket kräver också 30 000 kronor från arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, för brott mot medbestämmandelagen.

Enligt stämningen har organisationen uppgett att kontrakten med arbetarna visar att de var anlitade som egenföretagare. Man har dock inte gått med på att visa upp kontrakten. Enligt Byggnads är detta ett lagbrott.

I stämningen begärs också att domstolen förelägger bolaget att nu visa kontrakten, samt faktureringsunderlag för det utförda arbetet. Man slår fast att handlingarna har betydelse för om förbundet ska fortsätta driva fallet.

Falskt företagande

Gränsen mellan anställd och företagare

Löner & Avtal

I argumentationen i stämningen lyfts fram bland annat att arbetarna, enligt Byggnads, hade fasta arbetstider och jobbade under bolagets ledning. Företaget ska vidare ha försett dem med material, arbetskläder och redskap. Detta anses tala för ett anställningsförhållande.

När Arbetet skrev om tvisten i höstas kommenterade Tage och Söner via mejl.

”Vi uppfattar det som att Byggnads har en grundsyn att alla på en arbetsplats ska vara anställda” skrev de och fortsatte: ”Vi anser, utifrån ett demokratiskt perspektiv, att man själv måste få välja formen för sitt yrkesutövande; anställd eller F-skattare eller annan bolagsform”.

En arbetare som jobbat som ensamföretagare på ett annat av Tage och Söners byggen uppgav till Arbetet att han och hans kolleger alls inte hade den självständighet som kännetecknar företagare.

– Våra firmor var registrerade, men det fanns inget mer bakom det. Det var bara en formell fråga. Det krävdes inget mer ansvar från vår sida. Man kom till jobbet, gjorde det man fick att göra och försvann, sa han.