Inflytande

Anställd: Erbjuder endast sin arbetskraft, men arbetsgivaren leder arbetet. Förväntas personligen göra arbetet.

Anlitad företagare: Tar sig an ett uppdrag som hen styr över. Kan låta någon annan utföra arbetet.

Ersättning

Anställd: Får lön.

Anlitad företagare: Tar betalt för själva uppdraget.

Falskt företagande

F-skattare slår undan avtalsvillkor

Löner & Avtal

Utrustning

Anställd: Arbetsgivaren står för utrustning.

Anlitad företagare: Står för sin egen utrustning.

Självständighet

Anställd: Inte fri att göra liknande arbete för andra.

Anlitad företagare: Kan ha fler uppdragsgivare.