I juni 2017 tillsatte regeringen den utredare som i maj ska presentera förslag om eventuella ändringar i konflikträtten.

Bakgrunden är att Hamnarbetarförbundet tagit till stridsåtgärder mot APM Terminals i Göteborgs hamn trots att företaget har kollektivavtal, för samma typ av arbete, med Transport.

Frågan är om stridsåtgärder ska vara tillåtna i det läget framöver. Arbetsgivarsidan har drivit på för ändrade regler sedan innan utredningen tillsattes, vilket syns i Arbetets genomgång av post till regeringen.

Striden om strejkrätten

”Utan fredsplikten förlorar kollektivavtalet sitt värde”

Arbetsrätt

I oktober skrev Transportföretagens vd Mattias Dahl till regeringens utredare Tommy Larsson: ”Vi önskar träffa aktuell utredning för att få delge utredningen vår syn i aktuell fråga. Med vi avses Transportföretagen, Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IF Metall och Unionen.”

Ett möte bokades.

– Jag har ingen kommentar till det, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä när Arbetet frågar hur det kommer sig att man bad om möte om konflikträtten tillsammans med arbetsgivarorganisationerna.

Mattias Dahl tycker inte att grupperingen är oväntad, utan att den tyder på en röd tråd.

Hamnkonflikten

Fem lösningar på hamnkonflikten

Arbetsrätt

– Det är väl det den svenska modellen går ut på, att fack och arbetsgivare tar ansvar i kritiska lägen och gemensamt hittar lösningar. Vi försökte att gemensamt framföra vår syn; att det här behöver göras, men ingenting mer.

Mattias Dahl menar att det måste till lagstiftning, men utan att ändra arbetsmarknadens funktionssätt.

– Det handlar om att värna den svenska modellen och kollektivavtalets ställning. Då handlar det om ett så kallat kirurgiskt ingrepp; att man går in väldigt specifikt i medbestämmandelagen och upprättar en skyddsregel, säger han.

Från fackligt håll finns en oro bland annat för att ändrade regler skulle kunna öppna för avtalsshopping, alltså att facket inte kan sätta emot om företag väljer ett billigare avtal med en annan motpart.

Mattias Dahl på Transportföretagen ser inte någon sådan risk. Däremot menar han att den nuvarande situationen är farlig för den svenska modellen.

Hamnkonflikten

Dokument: 45 år av konflikt i Sveriges hamnar

Reportage

Han förutspår ett minskat intresse för kollektivavtal om företag ser att de ändå kan utsättas för stridsåtgärder.

Arbetet har redan tidigare skrivit om att IF Metall skiljer ut sig i fackföreningsrörelsen, genom att välkomna regeringens utredning om konflikträtten.

Veli-Pekka Säikkälä sa till Arbetet i januari att man inte kommer acceptera ett lagförslag som öppnar för avtalsshopping, men att konflikten i hamnen hotar medlemmarnas jobb och måste upphöra.

– Det finns ett problem här i svensk lag, sa han.

Även Unionen har skilt ut sig genom att välkomna utredningen.