Den åttonde december 2016 skriver APM Terminals vd Henrik Kristensen till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Han tackar för att hennes statssekreterare tagit emot honom och ledningen för Göteborgs hamn några veckor tidigare.

Han uppmanar regeringen att inleda en översyn av konflikträtten apropå läget i hamnen.

Hamnarbetarförbundet har tagit till stridsåtgärder mot APM, som anser att de borde vara fredade i och med att de har kollektivavtal med Transport.

Under de följande månaderna kommer flera brev till departementet i samma ärende, visar Arbetets genomgång av posten.

Ur brev från Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson 23/1 2017:

”Hamn4ans stridsåtgärder visar att regelverket behöver förändras. Det är orimligt att företag som är bundna av kollektivavtal på detta sätt kan bli utsatta för stridsåtgärder.”

”Utan fredsplikten förlorar kollektivavtalet sitt värde för arbetsgivaren. Svenskt Näringsliv anser därför att regeringen snarast bör ta initiativ till att förändra medbestämmandelagens konfliktregler.”

Ur brev från Västsvenska Handelskammarens vd Johan Trouvé 25/1 2017:

”Vilket ansvar känner politikerna när svensk industri och svenska arbetstillfällen hotas av ständiga konflikter i Göteborgs hamn? Vi menar att det nu är dags för politikerna att träda in och se till att konflikten får en lösning. Ett sätt att komma åt problemet är att införa en proportionalitetsprincip i den svenska lagstiftningen.”

Ur brev från Textilimportörerna (som gått även till parterna) 27/2 2017:

”Vi ber er att utnyttja allt ert inflytande och er makt för att få konflikten bilagd då detta inte kan fortgå. Vi förväntar oss att ni kommer agera inom kort.”

Den 23 februari 2017 ger regeringen Medlingsinstitutet i uppdrag att kartlägga hur vanligt det är med stridsåtgärder riktade mot arbetsgivare med kollektivavtal.

Man börjar hänvisa till detta i sina svar till brevskrivarna.

Striden om strejkrätten

Oväntad allians om konflikträtten

Arbetsrätt

Under våren hör även företrädare för en rad enskilda företag, bland andra Stora Enso, av sig till regeringen om konsekvenserna av om hamnens verksamhet inte fungerar.

Den 22 juni tillsätter regeringen den utredning som nu arbetar med att se över konflikträtten, utifrån just situationen i hamnen.

Arbetet har även gått igenom posten till utredningens kansli.

Bland annat visade det sig där att IF Metall och Unionen bokat möte med utredningen tillsammans med Transportföretagen, Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen. Läs mer om det här.