Den utredning om ändringar i konflikträtten som arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) tillsatt med anledning av den långdragna konflikten i Göteborgs hamn har fått mycket kritik från fackligt håll. IF Metall går dock mot strömmen och välkomnar utredningen.

– Vi kommer inte acceptera ett lagförslag som öppnar upp för avtalsshopping. Det är vi tydliga med, men något måste göras. Den här segdragna konflikten i Göteborgs hamn måste upphöra. Den hotar våra medlemmars jobb, säger Veli-Pekka Säikkälä, IF Metalls avtalssekreterare.

Han tillägger att en stor del av IF Metalls medlemmar arbetar inom exportindustrin och att osäkerheten om läget i hamnen drabbar företagen.

Striden om strejkrätten

LO: Lägg ett tilläggsdirektiv till utredningen om strejkrätt

Arbetsrätt

Arbetsgivaren i Göteborgs hamn, APM Terminals, har kollektivavtal med Transport, men majoriteten av hamnarbetarna i Göteborg är med i Hamnarbetarförbundet. Förbundet saknar kollektivavtal och är därmed inte bundna av fredsplikt.

– Det finns ett problem här i svensk lag. Även om det redan finns ett kollektivavtal så finns det ändå möjlighet att konflikta. Vill arbetsgivaren då skriva på ett avtal för att få slut på konflikten så gäller inte det avtalet för att det redan finns ett kollektivavtal, säger Veli-Pekka Säikkälä.

Lösningen är antingen att tillåta flera avtal för arbetare på samma arbetsplats eller att ändra konflikträtten, enligt Veli-Pekka Säikkälä. Han säger att det första alternativet skulle vara förödande för hela den svenska modellen.

– Då lämnar vi tanken på riksavtal som är gemensamma för hela branscher och går mot företagsavtal. I en och samma bransch skulle olika villkor gälla hos företag med likartade arbetsuppgifter. Då kommer vi inte klara att upprätthålla det fackliga löftet.

Striden om strejkrätten

Ylva Johansson: Vi ska inte ha avtalsshopping

Arbetsrätt

Kritiken mot utredningen har bland annat gällt att det inte är möjligt att ändra i konflikträtten utan att maktbalansen mellan parterna rubbas, men det tror inte Veli-Pekka Säikkälä på.

– Klart att det går. Juristerna har en uppgift utifrån den politiska viljan. Vi har kunnat flyga till månen i 50 års tid, så det är klar att vi kan ändra i en lagtext.

Ett annat argument är att det inte är rimligt att ändra lagen på grund av en infekterad situation på en arbetsplats. Veli-Pekka Säikkällä säger att det finns flera fall, men att det unika med Göteborgs hamn är att situationen drabbar så många.

– Man kan lika gärna fråga sig om det är rimligt att en konflikt som berör några hundra hamnarbetare ska hota så många jobb i andra branscher.

För Veli-Pekka Säikkälä är det självklart att det är Transport som ska ha kollektivavtalet i hamnen, liksom i övriga hamnar i Sverige. Sedan kan de anställda organisera sig i vilket förbund de vill, men de får rätta sig efter det avtal som gäller.

Hamnkonflikten

Dokument: 45 år av konflikt i Sveriges hamnar

Reportage

Hamnarbetarförbundet har själva föreslagit en lösning med trepartsavtal där förbundet förhandlar och tecknar avtal tillsammans med Transport, men det är inget Transport vill ge sig in i.

– Det skulle leda till orimligt svåra förhandlingsprocesser eftersom Hamnarbetarförbundet har medlemsomröstningar om precis allting, säger Transports avtalssekreterare Peter Winstén.

Han och förbundet är dock emot utredningen av konflikträtten. Peter Winstén säger att den inte behövs och att han egentligen bara ser en möjlig lösning på situationen i Göteborgs hamn.

– Den enda möjligheten är att Hamnarbetarförbundet går in i Transportarbetarförbundet och att vi på så sätt tillsammans driver de fackliga frågorna, säger han.