Den utredning om konflikträtten som Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) har tillsatt efter den utdragna konflikten i Göteborgs hamn har väckt mycket debatt.

Det finns en utbredd facklig oro för att konflikträtten ska inskränkas och att det ska öppna för arbetsgivarna att välja mellan olika avtal, så kallad avtalsshoppping.

I en intervju i Arbetet i dag försvarar Ylva Johansson utredningen, och säger samtidigt att hon aldrig kommer att medverka till att ändra maktbalansen mellan parterna på arbetsmarknaden.

Hon kommer inte heller gå med på ett förslag som öppnar för avtalsshopping.

Det beskedet välkomnas av LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Det känns väldigt bra förstås, men vi vill också att hon går från ord till handling. Hon kan beställa ett tilläggsdirektiv till utredningen där det framgår att förslaget inte får möjliggöra avtalsshopping. Det skulle lugna oron i våra led betydligt, säger han.

Ylva Johansson: Vi ska inte ha avtalsshopping

Striden om strejkrätten

Arbetsrätt

Både Ylva Johansson och Torbjörn Johansson anser att det bästa vore om parterna i Göteborgshamn, Hamnarbetarförbundet och APM Terminals kunde lösa konflikten på egen hand.

I intervjun med Arbetet vill ministern dock inte svara på om utredningen om strejkrätten kommer att blåsas av om parterna kommer överens. Det oroar Torbjörn Johansson.

– Självklart ska man lägga ner utredningen om det här löser sig i Göteborgs hamn, säger han.

Torbjörn Johansson tillägger att den tidigare utredningen som Medlingsinstitutet gjort visar att det är ytterst ovanligt att arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal utsätts för stridsåtgärder av en annan facklig organisation, om det inte handlar om sympatiåtgärder.

– Det här är ett ytte-pyttelitet problem på svensk arbetsmarknad. Nu handlar det om en hamn av 55, och om situationen löses där finns ingen som helst anledning att se över lagstiftningen.

Dokument: 45 år av konflikt i Sveriges hamnar

Hamnkonflikten

Reportage

LO har tidigare varit lite avvaktande i sin kritik mot utredningen. Torbjörn Johansson säger att så länge det handlat om att utreda om det behövs en lagändring har det räckt att vara skeptisk men vänta in resultatet.

När arbetsmarknadsministern i en intervju med SVT efter nyår sa att hamnkonflikten visar att den svenska modellen inte fungerar och att hon ”tagit initiativ till en lagändring”, reagerade han kraftigt, även om Ylva Johansson nu backat från uttalandet.

– Vi kommer att agera kraftfullt om ett lagförslag möjliggör avtalsshopping eller förändrar maktbalansen på arbetsmarknaden. Nu säger Ylva Johansson att det inte ska bli så, men om hon kan säga det kan hon skriva det. Om hon lägger ett tilläggsdirektiv stillas oron.