I ett inslag i SVT Nyheter Väst på onsdagsmorgonen säger Ylva Johansson att ”situationen i Göteborgs hamn är ett exempel på när den svenska modellen inte fungerar som det är tänkt, och det är därför som jag har tagit initiativ till en lagändring”.

På reporterns fråga om det kommer att bli ny lagstiftning före valet svarar arbetsmarknadsministern att ”vi jobbar på i den takt som går att göra”, men att det inte är realistiskt att tro att ny lagstiftning är på plats redan före valet.

Dokument: 45 år av konflikt i Sveriges hamnar

Hamnkonflikten

Reportage

Enligt svt.se har Ylva Johansson dragit slutsatsen att strejkrätten troligen måste inskränkas. Ylva Johanssons pressekreterare säger att ministerns uttalande för SVT inte innebär någon större positionsförflyttning, men markerar att ”det behövs ett förslag på bordet att ta ställning till”.

I juni 2017 fick utredaren Tommy Larsson regeringens uppdrag att överväga begränsningar i fackens rätt att vidta stridsåtgärder i situationer när ett företag redan är bundet av kollektivavtal. I Göteborgs hamn råder just en sådan situation: Arbetsgivaren har kollektivavtal med LO-förbundet Transport, och menar att Hamnarbetarförbundet kan teckna hängavtal på det.

LO och TCO oroas ­av strejkrätts­utredning

Striden om strejkrätten

Nyheter

Hamnarbetarförbundet, som organiserar de flesta arbetarna, vill ha mer inflytande än ett hängavtal ger, och har tagit till blockader och punktstrejker. Arbetsgivaren har svarat med lockout. Enligt Göteborgs hamn har konflikterna skadat kundernas förtroende för hamnen. Medlingsinstitutet har försökt att få parterna att enas, men gav upp försöken i juli 2017.

LO, TCO och Saco varnar för att begränsningar i strejkrätten kan rubba balansen på arbetsmarknaden. Det vore ett högt pris för att lösa ett problem som är starkt begränsat, anser de fackliga centralorganisationerna.