Att regeringen, på grund av konflikten i Göteborgs hamn, har valt att utreda konflikträtten är inte populärt bland Sveriges fackförbund.

Sedan tidigare har LO-förbunden visat massivt motstånd mot regeringens utredning.

I en enkätundersökning som tidningen Arbetaren gjort svarade 12 av 14 förbund nej på frågan om en inskränkning av konflikträtten är tänkbar.

Efter att Handels sedan ändrat sig till nej är det bara IF Metall som fortfarande är positiv att genomföra utredningen – något Arbetet tidigare har berättat om.

Nu har tidningen Arbetsvärlden gjort en liknande enkätundersökning bland alla tjänstemannaförbund inom TCO.

Här säger 12 av 14 förbund klart nej till en inskränkning av strejkrätten.

Undantagen är orkesterförbundet Symf som ännu inte diskuterat frågan i förbundsstyrelsen och Sveriges största fackförbund Unionen som tycker att frågan behöver utredas.

– Hamnkonflikten i Göteborg visar ändå på ett problem. En arbetsgivare som träffat kollektivavtal med det största förbundet i branschen kan ändå inte få arbetsfred. Det är en viktig del i kollektivavtalsmodellen att det följer arbetsfred med tecknande av kollektivavtal, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert till tidningen Arbetsvärlden.