Den 20 september stängdes de två högsta tjänstemännen vid Sveriges Veterinärförbund, kanslichefen och förbundsjuristen, av från sina jobb. Veterinärförbundets styrelse, med ordföranden Marja Tullberg i spetsen, beskyllde de båda för illojalitet.

En ny kanslichef har senare tillsatts, men behovet av juridisk kompetens har fortfarande inte tillgodosetts, en följd av oenighet i förbundet om hur frågan ska lösas.

– I nuläget fungerar inte förbundets hantering av fackliga frågor, säger Fredrike Ritter, ordförande för AVF, som är den del av förbundet som ska svara för den fackliga verksamheten.

Det betyder att medlemmar som har fått fel lön, behöver hjälp med rehabilitering, hotas av uppsägning eller har andra problem inte får stöd.

Krisen i Veterinärförbundet

Styrelsen i Sacoförbund avgår

Arbetsrätt

Det betyder också att ingen facklig representant för veterinärerna dyker upp när arbetsgivare, till exempel djursjukhus, kallar till mbl-förhandling om nedskärningar eller andra förändringar i verksamheten.

I större fackförbund kan oftast regionala ombudsmän sköta sådana lokala förhandlingar, såvida det inte finns en fackklubb som kan förhandla. Men i Sveriges Veterinärförbund finns inga regionala ombudsmän – så fort ett företag begär förhandling går begäran till Veterinärförbundets centrala kansli.

En rad arbetsgivare har reagerat på att de inte får svar från Sveriges Veterinärförbund då de påkallar förhandling. Den 26 oktober skrev den största av Veterinärförbundets motparter, SLA, till ordföranden Marja Tullberg.

– Vi ställer frågan om det stämmer att våra medlemsföretag inte får återkoppling när de begär förhandling, säger Lars-Olov Söderberg, förhandlare vid SLA med ansvar för de privata djursjukhusen. Vi påpekar också att Sveriges Veterinärförbund har förhandlingsskyldighet. Ännu så länge har vi inte fått svar från Sveriges Veterinärförbund.

Krisen i Veterinärförbundet

Höga konsult- och juristnotor på Veterinär­förbundet

Arbetsrätt

Lars-Olov Söderberg kan inte säga exakt hur många ärenden som har blivit liggande på grund av att den ena parten bakom kollektivavtalet har ”försvunnit”, men han nås av missnöje från många företag.

– Jag är en av tio förhandlare på SLA, och har personligen en handfull ärenden som borde vara behandlade vid det här laget, säger Lars-Olov Söderberg.

Även partsgemensamma arbetsgrupper och utbildningar påverkas av att Sveriges Veterinärförbund har fallit ifrån. Förutom de många vardagliga situationer där anställda och arbetsgivare skulle ha behövt svar från facket om vad kollektivavtalet säger i den ena eller andra frågan.

Ännu har SLA hållit en försiktig ton gentemot Veterinärförbundet. Men om arbetsgivaren inte får svar på en kallelse till mbl-förhandling om en förändring av verksamheten går det inte att vänta i evigheter, säger Lars-Olov Söderberg.

Krisen i Veterinärförbundet

Fackförbund ville hyvla personalen

Arbetsrätt

– Då får arbetsgivaren köra på och genomföra beslutet utan att facket har sagt sitt.

Ytterst kan arbetsgivarna hävda att Sveriges Veterinärförbund har brutit mot sin förhandlingsskyldighet, och begära skadestånd för förhandlingsvägran.

En långdragen förtroendekris har lett till att styrelsen för Sveriges Veterinärförbund har meddelat sin avgång. En interimsstyrelse ska utses vid ett extra fullmäktige den 8 november.