Kristina Billberg, kanslichef, och Fredrik Alm, chefsjurist vid Sveriges Veterinärförbund, kallades vid lunchtid på onsdagen var för sig till möte med förbundsordföranden Marja Tullberg och ytterligare en ledamot i förbundsstyrelsen, som biträddes av advokat.

Enligt samstämmiga uppgifter meddelades de båda tjänstemännen att det framkommit uppgifter som tyder på att de har agerat i strid med sin lojalitetsplikt som anställda.

De ombads att lämna sina nycklar till arbetsplatsen och gå, i väntan på närmare utredning.

Krisen i Veterinärförbundet

Ledning för Sacoförbund går igenom medarbetares mejl

Arbetsrätt

De är i dagsläget inte uppsagda eller avskedade, betonar Arbetets källor.

Personer med god insyn i förbundet hävdar att de två skickats hem därför att de varit kritiska mot förbundsledningen, och tagit kansliets personal i försvar i den konflikt som nu delar förbundet (se Arbetets artikel från den 5 september).

Efter händelsen beskriver personalföreningens ordförande Johan Beck-Friis stämningen vid förbundets kansli som ”otroligt dålig”.

– Vem ska beskyllas för illojalitet härnäst? Det är frågan vi ställer oss. Det här känns som slumpmässiga repressalier.

– Det är oklart vem som nu är vår arbetsledare, fortsätter Johan Beck-Friis.

Krisen i Veterinärförbundet

Fackförbund ville hyvla personalen

Arbetsrätt

Såväl Johan Beck-Friis som andra källor berättar att ett skyddsombudsstopp övervägs på grund av den mycket dåliga psykosociala arbetsmiljön.

Förbundets jurist och kanslichef arbetsbefriades mitt under en viktig förhandling om kollektivavtalet för landets distriktsveterinärer, som pågick under onsdagen.

Förhandlingen, till vilken Jordbruksverket skickat en delegation från Jönköping, fick ajourneras, enligt Arbetets källor.

Som Arbetet berättat har Sveriges Veterinärförbund sedan i våras förhandlat med sina anställda om omorganisation av förbundets kansli och en minskning av personalen.

– Förhandlingarna slutade i måndags i oenighet, säger Mats Eriksson, förhandlingschef vid Sacoförbundet SRAT, som har företrätt de anställda.

Det betyder att Sveriges Veterinärförbund har fria händer att gå vidare med omorganisationen helt efter eget huvud.

Förbundsledningen har i förhandlingarna drivit uppfattningen att Johan Beck-Friis, som i över 20 år varit ansvarig utgivare för medlemstidningen svensk Veterinärtidning, ska fråntas det ansvaret.

Krisen i Veterinärförbundet

Saco: Finns problem i Veterinär­förbundet

Arbetsrätt

– Jag kan bara spekulera i orsakerna till det. Men som chefredaktör och ansvarig utgivare för tidningen har jag varit mån om att alla sidor i den konflikt som finns inom förbundet ska komma till tals i tidningen. Ur föreningsdemokratisk synvinkel är det viktigt att avvikande meningar kommer till uttryck i medlemstidningen, säger Johan Beck-Friis.

Saco:s chefsjurist Lena Maier Söderberg känner till att det ”varit oro en längre tid” inom Sveriges Veterinärförbund.

På Arbetets fråga om Saco ser något behov av att gripa in svarar hon att ”det har funnits en dialog”, men att Saco vill få uppgifterna om arbetsbefrielse av kanslichefen och chefsjuristen innan man kan ta ställning.

Arbetet söker Sveriges Veterinärförbunds ordförande Marja Tullberg för en kommentar.