UPPDATERING 12/9 2017 AVF (Anställda Veterinärers Förening) som är en del av Sveriges Veterinärförbund har sedan Arbetets första artikel publicerades vänt sig till Arbetet med följande uttalande:

”Den 5/9 publicerades en artikel i tidningen Arbetets nätupplaga som handlade om Sveriges Veterinärförbund (SVF). En artikel som pekar på flera allvarliga brister inom förbundet.
Veterinärförbundet är idag organiserat så att AVF (Anställda Veterinärers Förening) enligt stadgarna har att driva arbetsrättslig verksamhet.
AVF har sedan 2016 påtalat att personalen på kansliet ska ha ett kollektivavtal. AVF har också starkt tagit avstånd från och avrått från hyvling av personalen då vi anser att det är ett olämpligt agerande av en arbetsgivare.
AVF har bara delvis haft insyn i Förbundsstyrelsens arbete och har inte haft kunskap om vilka tjänster de valt att köpa in. AVF har inte heller något inflytande över Ordförandes arbetstid eller arbetsuppgifter. Som ansvarig för förhandlingsavdelningen har AVF krävt av förbundsstyrelsen, som är de som anställer, AVF ”hyr” personal av SVF att de ska anställa två personer, men förbundsstyrelsen har ännu inte agerat trots påtryckningar och beslut i maj.”

Som Arbetet avslöjade i förra veckan har Sveriges Veterinärförbund inte tecknat kollektivavtal med sina anställda, trots att personalen begärde det i juni 2016.

Och när förbundets kansli skulle krympas ville förbundsledningen att det skulle ske genom hyvling – tjänsterna inom administration och vid Svensk Veterinärtidning skulle minskas från 100 till 50 procent.

På Arbetets fråga om hur Saco ser på situationen i Sveriges Veterinärförbund svarar Göran Arrius:

– Det är ett autonomt förbund, vi har ingen insyn i deras göranden och låtanden. Men jag har förstått att man har det lite kärvt just nu.

Vi hade en diskussion. Jag var tydlig med att jag inte tycker hyvling är någon bra metod

Göran Arrius, Saco

Göran Arrius bekräftar samtidigt att Saco, och han själv personligen, tog upp Sveriges Veterinärers planer på att hyvla kanslipersonalens tjänster med förbundets ordförande Marja Tullberg.

– Vi hade en diskussion. Jag var tydlig med att jag inte tycker hyvling är någon bra metod. Och jag avrådde Veterinärförbundet från att använda den metoden. Så småningom drog de tillbaka det förslaget. Men det var deras beslut.

Minns du när du tog upp hyvlingen med Veterinärförbundets ordförande?
– Jag sitter i bilen så jag kan inte titta i kalendern. Men det var i augusti, efter semestrarna, svarar Göran Arrius.

Svaret betyder att Sveriges Veterinärförbunds ledning stod fast vid sitt hyvlingsförslag i ett halvt år: Det lades fram i februari 2017, var föremål för förhandlingar med personalen under våren, och förblev alltså aktuellt till någon gång efter Sacos ingripande.

Håller Saco koll på hur era medlemsförbund uppträder som arbetsgivare?
– Vi har som utgångspunkt att våra medlemsförbund beter sig väl som arbetsgivare, svarar Göran Arrius. Men vi har inte någon kontroll av om så sker. Det normala är att det inte är några problem. Och just nu så finns det problem i Veterinärförbundet.

Krisen i Veterinärförbundet

Fackförbund ville hyvla personalen

Arbetsrätt

Efter Arbetets artikel har Sveriges Veterinärförbunds styrelse, genom ordföranden Marja Tullberg, skickat ett mejl till samtliga delegater i förbundets fullmäktige för att ge sin bild av situationen.

I mejlet ges fullmäktigeledamöterna en inte särskilt smickrande bild av kansliets personal. Att personalen måste dras ner förklaras med att kansliet inte har ”den effektivitet och kompetens som krävs för att nå optimal medlemsnytta”.

Personalen och en del medlemmar sägs ha gjort motstånd mot förändringen genom grundlösa angrepp på förbundsstyrelsen och ”smutskastning av styrelsen i media”, det vill säga Arbetet.

”Dokument från den pågående centrala förhandlingen som vi befinner oss i har delats med extern journalist, detta är mycket anmärkningsvärt”, skriver Marja Tullberg.

Anställda vid kansliet reagerar starkt mot att förbundsledningen framställer dem i dålig dager.

Göran Arrius har inte läst mejlet och vill därför inte kommentera det, men säger:

– Jag kan bara känna att det naturligtvis är allvarligt om det finns en sådan brist på förtroende mellan ledning och de anställda.

Fotnot

I mejlet till fullmäktigeledamöterna i Sveriges Veterinärförbund skriver ordföranden Marja Tullberg att arbetet med att se över bästa alternativ för tecknande av kollektivavtal för personalen pågår.

När Arbetet frågade personalföreningens ordförande Johan Beck-Friis om detta i fredags hade personalföreningen ännu inte fått något förslag till kollektivavtal, eller datum för att förhandla om ett avtal.