Vid lunchtid på onsdagen arbetsbefriades Sveriges Veterinärförbunds kanslichef och tillförordnade chefsjurist med mycket kort varsel, i väntan på att arbetsgivaren utreder om de har brutit mot sin lojalitetsplikt som anställda.

Ungefär samtidigt upptäckte förbundets chefsjurist, som är föräldraledig, att hon inte kunde komma åt sin mejl och andra arbetsverktyg. Hon kontaktade då förbundets IT-konsult, som bekräftade att hon har stängts av och att arbetsgivaren söker igenom hennes mejl och annat material.

Chefsjuristen ser det som anmärkningsvärt att hon inte har fått någon varning eller information om detta, och att arbetsgivaren inte har påkallat förhandling med hennes fackförbund Jusek.

Krisen i Veterinärförbundet

Sacoförbund beskyller sitt kansli för illojalitet

Arbetsrätt

Att förbundets högsta tjänstemän plötsligt stängs av från sitt arbete upprör Fredrike Ritter, ordförande för Anställda veterinärers förening (AVF), den del av Sveriges Veterinärförbund där mycket av den fackliga verksamheten bedrivs.

Krisen i Veterinärförbundet

Saco: Finns problem i Veterinär­förbundet

Arbetsrätt

– Vi är inne i en mycket viktig förhandling om ett helt nytt löneavtal för distriktsveterinärerna, en av våra största grupper. När vår jurist Fredrik Alm försvann igår fick förhandlingarna ajourneras på obestämd tid, säger Fredrike Ritter. Det går inte att ta bort Fredrik, som är insatt i avtalet, och tro att någon utomstående kan ta över.

Källor som vill vara anonyma beskriver det som ”pinsamt” för Sveriges Veterinärförbund att motpartens förhandlare, som rest till Stockholm från Jordbruksverket i Jönköping, fick åka hem utan att kunna fullfölja förhandlingsarbetet.

Medlemmar har hört av sig till Fredrike Ritter och uttryckt sin oro över utvecklingen.

Krisen i Veterinärförbundet

Fackförbund ville hyvla personalen

Arbetsrätt

Samtidigt har en grupp veterinärer startat en namninsamling med krav på att ett extra fullmäktige kallas in för att pröva styrelsens ansvarsfrihet och hålla nyval av förbundsstyrelse, förbundsordförande och revisorer.

– Saco ser allvarligt på de uppgifter som kommer fram i Arbetets artiklar, säger Sacos pressansvarige Thomas Jartsell. Vi försöker nu skapa oss en bild av händelseförloppet.

Arbetet har upprepade gånger sökt Sveriges Veterinärförbunds ordförande Marja Tullberg för kommentarer.

Marja Tullberg har meddelat via mejl att hon återkommer när förbundsstyrelsen formulerat svar på Arbetets frågor.