För att nyanlända och unga utan gymnasieutbildning ska få jobb vill Alliansen lagstifta om en ny anställningsform: inträdesjobb. Lönen i de här jobben ska vara ”70 procent av rådande ingångslön i branschen, upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad”, enligt det material som Alliansen publicerade i tisdags.

Reformen har högsta prioritet om Alliansen vinner valet nästa år.

Men buden varierar om hur mycket ”70 procent av rådande ingångslön” faktiskt blir. När reformen presenterades använde flera Alliansföreträdare siffran 15 000 kronor i månaden.

Så hög blir lönen i tio arbetaryrken med Alliansens förslag

Politik

Samtidigt innebär ett tak vid ingångslöner på 21 000 kronor att ett inträdesjobb maximalt kan ge 14 700 kronor per månad.

Det dominerande avtalet i hotell- och restaurangbranschen, där många av inträdesjobben skulle kunna uppstå, säger att en 18-åring utan yrkesutbildning från den 1 april i år ska tjäna 16 158 kronor i månaden, en 19-åring 17 576 kronor. 70 procent av dessa löner skulle betyda 11 310 kronor i månaden respektive 12 303 kronor.

När Arbetet ber Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Elisabeth Svantesson att kommentera lönenivåerna svarar hon, skriftligt och via pressekreteraren Charlie Forsberg:

”Lönenivån för en inträdesanställning ska vara 70 procent av ingångslönen i branschen eller yrket. Det ska inte beräknas på särskilda ungdomslöner.”

Charlie Forsberg förtydligar för Arbetet:

– Vi har sagt ”ingångslön i branschen eller yrket”. Det är inte lika med minimilön i kollektivavtalet.

Charlie Forsberg talar också om de lägsta löner som finns i kollektivavtal som ”avarter”, utan relevans i praktiken.

Men i hotell- och restaurangbranschen fungerar kollektivavtalets så kallade ungdomslöner verkligen som ingångslöner. Det är dessa löner de flesta anställs till då de börjar i branschen, enligt Per Persson, avtalssekreterare i Hotell- och restaurangfacket.

Alliansen ense om låglönejobb

Arbetsrätt

– En mycket stor del av de anställda i vår bransch är i åldrarna 18 – 20 år, säger Per Persson. Den vanligaste åldern för en hotell- eller restauranganställd är just 19 år.

– Och de allra flesta tjänar i nivå med avtalets löner för 18- respektive 19-åringar.

Arbetet har inte kunnat få exakt besked om vilken ingångslön som Alliansen anser att lönen för ett inträdesjobb i restaurangbranschen skulle baseras på. Innan förslaget om inträdesjobb blir lagstiftning måste det naturligtvis beredas, säger Charlie Forsberg.

Elisabeth Svantesson är dock öppen med att det handlar om låga löner för inträdesanställningarna. ”För många skulle en inträdesanställning innebära att man går från bidrag till arbete”, skriver hon i sitt svar till Arbetet.

Alliansens modell och LO:s – det här är skillnaden

Politik

”För de med de allra lägsta inkomsterna kan det fortsatt vara aktuellt med visst fortsatt ekonomiskt bistånd, beroende på bland annat livsomständigheterna. En inträdesanställning ger arbetslivserfarenhet kombinerat med utbildning och därmed en första fot in på arbetsmarknaden. När individen har etablerat sig ska den så klart gå vidare till andra anställningsformer.”

Lönen i inträdesjobben ska alltså vara 70 procent av ingångslönen ”upp till ett tak om 21 000 kronor i bruttolön per månad”. Det skulle kunna förstås så att i yrken där ingångslönen är högre än 21 000 får inträdesjobbarna nöja sig med löner på 70 procent av 21 000 kronor.

LO: ”Politiker ska inte sätta löner”

Politik

Men det är inte avsikten – taket innebär att där ingångslönen överstiger 21 000 ”kan inträdesanställningar ej tillämpas överhuvudtaget”, förklarar Elisabeth Svantesson.

– Gränsen 21 000 kronor är satt för att ringa in de branscher och yrken där inträdesanställningar är tänkta att användas, förtydligar Charlie Forsberg. Det handlar om rätt få avtalsområden, främst enklare servicejobb.

Många har avtalets lägsta lön

• År 2015 var antalet 18-åringar som arbetade i hotell- och restaurangbranschen 3 078. I genomsnitt tjänade de 90:77 kronor i timmen, alltså strax över avtalets lägsta lön på 88:60 kronor i timmen. I praktiken fick de flesta avtalets lägsta lön, några lite mer, enligt Hotell- och Restaurangfacket.

• Antalet 19-åringar som arbetade i branschen var samma år 5 960. I snitt tjänade de 99:11 kronor i timmen, att jämföra med avtalets lägst lön på 96:80 kronor i timmen.

• De allra flesta unga vuxna i branschen jobbar deltid. 18 - 24-åringar jobbar i snitt 16,5 timmar i veckan, enligt Hotell- och restaurangfacket.