De fyra borgerliga partierna har enats om att de vill lagstifta om så kallade inträdesjobb – för nyanlända och unga upp till 23 år – med 70 procent av ingångslönen.

Arbetet har räknat ut vad det skulle innebära i lönenivåer.

”Inträdesjobb – ett bidrag rakt ner i fickorna på arbetsgivaren”

Debatt

Vi har utgått från minimilöner enligt kollektivavtal 2016 för heltidsarbetande som har fyllt 18 år och inte har relevant yrkesutbildning.

Där avtalen anger timlöner har dessa räknats om till månadslön.

Tabellen visar hur mycket 70 procent av lägstalönen skulle bli.

I de fall där lägstalönen är högre än 21 000 kronor i månaden (bageriarbetare, lagerarbetare och träindustriarbetare) anges 70 procent av denna lön, eftersom Alliansen vill att 21 000 kronor ska fungera som tak.

Så hög blir lönen i tio arbetaryrken med Alliansens förslag