I mars i år presenterade LO sitt förslag om utbildningsjobb och överraskade samtidigt många genom att öppna för lägre löner än kollektivavtalets lägstanivå.

Sedan dess har det inte hänt så mycket med LO:s förslag, eftersom motparten Svenskt Näringsliv inte velat förhandla i frågan.

Alliansen ense om låglönejobb

Arbetsrätt

I dag presenterade Alliansen ännu en idé om hur man ska få in fler nyanlända på arbetsmarknaden: De så kallade inträdesjobben. Men vad är egentligen skillnaden?

LO:s utbildningsjobb

• LO:s förslag från i mars går ut på att den anställda har ett reguljärt arbete med lägre lön än avtal för den tid personen är på jobbet.

• Samtidigt utbildar personen sig, främst utanför jobbet för att på sikt klara av jobbet till fullo och övergå till en vanlig anställning och en kollektivavtalsenlig lön.

• När personen inte är på arbetsplatsen försörjer den sig med studiestöd. LO föreslår ett nytt ”generöst” studiestöd för gruppen.

Alliansens inträdesjobb

• Alliansens nya jobbförslag riktar sig också i huvudsak till nyanlända som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. De anställda får en lön på 70 procent av rådande ingångslön, en lön som samtidigt har ett maxtak på 21000 kronor.

• De övriga 30 procenten, som arbetstagaren alltså inte får betalt för, ska anses gå till utbildning för att lära sig jobbet. Till skillnad från i LO:s utbildningsjobb ska utbildningen dock inte ske utanför arbetet och arbetsgivaren har heller ingen skyldighet att organisera någon formell utbildning.

• Efter tre år ska utbildningsjobben övergå i vanliga jobb.

• För att locka fler att anställa föreslås att arbetsgivaravgiften slopas.