– Det är en reform som ger möjlighet att kombinera jobb och utbildning, säger Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra när Alliansen presenterar sitt förslag på en pressträff på tisdagsförmiddagen.

Förslaget riktar in sig på personer som är upp till 23 år och saknar fullständig gymnasieutbildning, samt personer som kommit till Sverige de senaste fem åren.

De ska kunna arbeta för en lön på 70 procent av branschens avtalade ingångslön under max tre år. Det ska finnas ett lönetak på 21 000 kronor i ingångslön. Det innebär att man kan tjäna högst 14 700 kronor, som är 70 procent av den nivån.

Måste man ha kollektivavtal för att göra en sådan här anställning?

– Nej, det krävs inte, säger Anna Kinberg Batra till Arbetet.

Tror du att det kommer bli nya typer av jobb som skapas eller är det redan existerande jobb som kommer utföras med nya villkor?

– Det är för tidigt att svara på. Men jag ser gärna att fler jobb kommer, inte minst i tjänstesektorn. Sverige behöver fler enkla jobb.

Martin Klepke: Alliansens ”inträdesjobb” – ett sätt att sänka arbetares löner

Ledare

Alliansen vill inte beskriva det som en lönesänkning att man tjänar 70 procent av full ingångslön, utan säger att övriga 30 procent av anställningen ska användas till att lära sig jobbet. Men arbetsgivaren föreslås inte vara skyldig att organisera eller bekosta utbildning. Det ska vara frivilligt.

– Det är ju i både arbetsgivarens och den enskildes intresse att man kan jobba för fullt och utföra de arbetsuppgifter som behövs, säger Anna Kinberg Batra.

Alliansen räknar med att den nya anställningsformen skulle kunna ge 25 000—40 000 nya jobb per år då den är fullt utbyggd, alltså på några års sikt.

Arbetsgivaravgiften slopas under de tre år då anställningsformen gäller.

– Vi sänker kostnaderna ordentligt för att anställa, säger Centerns partiledare Annie Lööf på pressträffen.

TT uppger att kostnaden för inträdesjobben i och med detta beräknas till 1,8 miljarder kronor per år.

Alliansens modell och LO:s – det här är skillnaden

Politik

 

Anställningsskyddet är tänkt att motsvara en provanställning i två år, för att sedan övergå i tillsvidareanställning.

Liberalernas Jan Björklund betonar att det inte rör sig om någon arbetsmarknadsåtgärd, vilket innebär att det blir enklare att hantera än när man måste gå via Arbetsförmedlingen för att administrera anställningen.

Han säger att Alliansen kommer lagstifta om denna anställningsform om inte parterna enats om en motsvarande lösning innan valet.

Så hög blir lönen i tio arbetaryrken med Alliansens förslag

Politik

– Det ska till väldigt starka skäl, säger Jan Björklund om att staten lägger sig i lönebildning, men han säger att människor riskerar permanent utanförskap om man inte löser den nuvarande situationen.

Anna Kinberg Batra säger att parternas diskussioner om situationen för dem som står utanför arbetsmarknaden inte gett tillräckliga resultat.

Upplever du att LO tar det här på allvar?

– Inte tillräckligt.