Alliansen lägger fram ett gemensamt förslag om ”inträdesjobb”. Enligt förslaget ska lönen enlig lag sänkas till 70 procent av kollektivavtalade löner för dem som omfattas och företagsägarna ska slippa betala arbetsgivaravgift i tre år för dessa personer.

Några krav eller incitament för att de som anställs ska utbilda sig finns inte med i förslaget.

Lägg därtill att Alliansens inträdesjobb bara ska riktas till nyanlända och ungdomar som inte har gymnasiekompetens och vi har just sett ett förslag födas vars bärande struktur är att medvetet öka klasskillnaderna.

Och för att det inte ska råda någon tveksamhet: Detta förslag från Alliansen befinner sig väldigt långt från det förslag som LO presenterade i våras om avsteg från kollektivavtalade lönenivåer.

Medan den bärande delen i LO:s utbildningsjobb är just utbildning med kraftigt höjda studiestöd satsar Alliansen metodiskt på att sänka lönerna.

Alliansen ense om låglönejobb

Arbetsrätt

Att nyanlända bör utbilda sig till de jobb som finns är uppenbart ointressant för Alliansens partiledare. ”Jag kan tänka mig att någon äldre lär de yngre”, var Jan Björklunds mest precisa ord på Alliansledarnas presskonferens om hur en eventuell utbildningsdel i förslaget skulle kunna fungera.

I ett läge där vi har över 100 000 lediga jobb, de flesta inom LO-yrken, där arbetsgivarna skriker efter utbildad personal, är det närmast chockerande okunnigt att så totalt missa den utbildning som svensk ekonomi så väl behöver.

Ska vi någon gång sluta gapet mellan invandrare och svenskar i sysselsättning, och därutöver också sluta gapet mellan arbetslösa och de lediga jobben, så måste vi naturligtvis fokusera på att utbilda människor till de jobb som finns. En ledig plats som svetsare blir inte tillsatt av att en arbetslös erbjuds sänkt lön för att måla en vägg.

En ledig plats som svetsare blir tillsatt först när det finns en utbildad svetsare bland de sökande.

Det enda positiva i Alliansens förslag är att slutmålet sägs vara att alla ska komma upp i 100 procent av lönen efter tre år. Men den klasskiktning som förslaget skapar kommer att bestå betydligt länge än dessa tre år.