Inträdesjobb med 70 procent av ingångslönen, det föreslog Alliansen i dag på en presskonferens. Torbjörn Johansson, avtalssekreterare i LO, är starkt kritisk till Alliansens förslag

– Det är helt fel. Politiker ska inte sätta löner, varken höja eller sänka dem. Det ska parterna sköta.

Så hög blir lönen i tio arbetaryrken med Alliansens förslag

Politik

Han är också upprörd över Alliansens kritik mot LO, som man menar inte gjort tillräckligt för att få in fler nyanlända på arbetsmarknaden. Enligt Torbjörn Johansson är det i stället Svenskt Näringsliv som inte velat diskutera det förslag om så kallade utbildningsjobb som LO presenterade i mars i år.

– Vi vill förhandla men det är helt tyst från arbetsgivarsidan. Då lägger de borgerliga politikerna ytterligare tryck på oss i stället för dem.

Alliansen ense om låglönejobb

Arbetsrätt

Vad tycker du om själva förslaget?
– Det är väldigt vagt vad de egentligen vill. Vi har ett bekymmer på svensk arbetsmarknad med ett jättebehov av att anställa människor, men samtidigt ett kompetensbehov. Då är det utbildning som behövs. Vi behöver politiska insatser på migrationsområdet och utbildningen och inte att politikerna lägger sig i lönesättningen, säger han.

Vad är skillnaden på det här förslaget och era utbildningsjobb?
– Det är svårt att veta eftersom Alliansen är så luddiga. Jag vill inte ge mig in i den detaljnivån. De ska hålla sig från de här sakerna och se till att det finns utbildningsplatser. Vi parter ska se till att man har rätt lön.

Vad är nästa steg för LO?
– Det vill jag inte spekulera i. Men jag tror inte heller att arbetsgivarsidan vill att politikerna lägger sig i lönesättningen, även om de välkomnar det här ökade trycket.

Alliansens modell och LO:s – det här är skillnaden

Politik

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne öppnar emellertid för lagstiftning.
– Framför allt tycker vi att det är bra att det kommer ett förslag. Det här är riktigt stora samhällsutmaningar och vi tycker att det är bra att man har förstått det. Ska man kunna skapa den här typen av jobb behöver man minska både kostnaden, risken och krånglet, säger hon.

Hur ser du på synen att det här är en fråga för parterna att lösa?
– Jag är den första att tycka att parterna ska komma överens, men det här problemkomplexet rör saker parterna inte rår över, till exempel las och skatter. Det kan inte parterna avtala om. Vi vet också att det finns massor av företag som inte har kollektivavtal, till exempel familjeföretag, som man också behöver komma åt.

När LO i mars i år lyfte sitt förslag om utbildningsjobb ville man diskutera frågan direkt med Svenskt Näringsliv. De menade dock att frågan rör kollektivavtal och ska förhandlas av de separata förbunden och dess arbetsgivarparter. Den inställningen står Carola Lemne fortfarande fast vid.

Hon är också kritisk till att LO:s förslag om utbildningsjobb bara gäller de som har en färdig grundskoleutbildning. Något hon menar fick förhandlingarna man hade med LO i december förra året att bryta samman.
– Det vi ville försökte göra med LO var att prata ihop oss kring hur ett reformpaket skulle kunna se ut och sen gå med det till regeringen. Det var LO inte beredda att göra, säger Carola Lemne.