I somras backade regeringen från förslaget att öka arbetsgivarnas ekonomiska ansvar för sjukpenningen. I stället ska fack och arbetsgivare göra mer för att skapa friska arbetsplatser.

I tisdags redovisade parterna för socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) hur arbetet går, uppdelat på statlig, kommunal och privat sektor.

För den statliga och kommunala sektorn har ministern också fått färska siffror som pekar på att ökningen i sjukfrånvaro nu mattas av.

– Det som förenar sektorerna är det stora engagemanget. Så jättemycket konkret har inte gjorts ännu. Men redan att parterna talar om frågan har ökat medvetenheten, och det påverkar, säger Annika Strandhäll.

Den högsta sjukfrånvaron finns i kommuner och landsting. Där beskriver parterna en mycket lång rad åtgärder, sorterade på åtta områden. Första punkten är att inkludera kostnader för sjukfrånvaro i den ekonomiska styrningen i kommuner och landsting, vilket en expertgrupp nu arbetar med.

– I de lyckade exempel vi ser runt om i landet är detta en viktig faktor, kommenterar Annika Strandhäll. Tjänstemännen i verksamheterna måste få rätt signaler uppifrån.

– Den höga sjukfrånvaron i exempelvis äldreomsorg och hemtjänst är extremt dyr på sikt. Det kommer att bli allt svårare att klara bemanningen i äldreomsorgen. Slit- och slängmentaliteten i de kvinnodominerade yrkena måste bort.

Annika Strandhäll besökte nyligen ”hemtjänsten i en icke namngiven kommun”, där sjukfrånvaron hade sänkts från 18 till 10 procent.

– Så höga nivåer vore helt oacceptabelt i vilken annan verksamhet som helst, säger Annika Strandhäll, som anser att det just i äldreomsorgen skapats ”en acceptans för mycket höga sjuktal”.

Statusrapporten från fack och arbetsgivare i kommuner och landsting pekar på ”obalans mellan krav och resurser” inom sjukvården, och på ”samvetsstress” och brist på återhämtning inom äldreomsorgen.

Beror sjuktalen helt enkelt på för knappa resurser?
– Självklart spelar resursbrist in. Hög arbetsbelastning är en faktor. Men det finns många fler, svarar Annika Strandhäll, som pekar på att chefer inom barn- och äldreomsorg ofta har uppemot hundra anställda under sig: Det går inte att fånga upp medarbetare som är på väg att bli sjuka om man knappt vet vad de heter.

– Både frågan om antalet chefer och bemanningen hör till det vi arbetar med, säger Caroline Olsson, sektionschef vid SKL:s avdelning för arbetsgivarpolitik.

Parterna diskuterar bland annat stödfunktioner som kan hjälpa cheferna, enligt Caroline Olsson. För att minska arbetsbelastningen anser SKL att grupper med kortare utbildning, till exempel vårdbiträden, skulle kunna tas in i vården.

Läs mer om sjukfrånvaro

Strandhäll (S): ”Vi är beredda att ändra lagen”

Oklart hur mycket sjukfrånvaron minskar efter skrotat förslag

• Regeringen drar tillbaka omstritt sjukförslag

• Mer företagshälsovård ska minska sjukfrånvaro

• Parterna överens hur sjukfrånvaron ska minska

Arbetsgivare ska betala för sjukskrivna