Tobias Baudin.  Foto: Marcus Ericsson/TT

Fack och arbetsgivare inom kommunerna, landstingen och staten har under fredagen enats om vad de vill göra för att minska sjukfrånvaron.

– En motsvarande avsiktsförklaring från parterna i den privata sektorn kan komma på måndag eller tisdag, säger Anders Hammarbäck, tidigare förhandlingschef på Vision som har haft regeringens uppdrag att samordna fackens och arbetsgivarnas försök att hitta motmedel mot den ökande sjukfrånvaron.

Vilken medicin regeringen tror på är redan känt: Den föreslog i april 2016 att arbetsgivarna ska stå för 25 procent av sjukpenningen när en anställd varit sjuk i mer än 90 dagar.

Men det förslaget tycker både fack och arbetsgivare illa om. Och regeringen har lovat att de slipper reformen om de själva kan hitta lika effektiva (eller effektivare) sätt att minska sjukfrånvaron. Det anser sig parterna i den offentliga sektorn nu ha gjort.

I den kommunala sektorn handlar det bland annat om att stärka cheferna i deras arbetsmiljöarbete, använda företagshälsovården bättre med fokus på förebyggande insatser, ta tillvara de anställdas engagemang, öka chefernas kunskap om rehabilitering och hitta nya vägar för långtidssjuka som måste byta arbete.

I den statliga sektorn betonar parterna ökad kunskap om vad som skapar trivsel på arbetsplatserna, mer kunskap om vad som orsakar ohälsa och mer kontroll på hur sjuktalen utvecklas.

– Det har inte varit lätt att enas, men nu tycker jag att vi har en rejäl och bra avsiktsförklaring, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin, som är särskilt nöjd med att företagshälsovårdens förebyggande roll ska stärkas och att chefer och skyddsombud pekas ut som viktiga aktörer.

Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på fackförbundet ST (det största fackförbundet för statstjänstemän) medger att avsiktsförklaringen för den statliga sektorn är relativt allmänt hållen och behöver konkretiseras.

– Hur avsiktsförklaringen konkret ska genomföras blir en fråga för avtalsrörelsen.

Åsa Erba-Stenhammar bedömer att en del av åtgärderna, bland dem förbättrat ledarskap och förbättrad företagshälsovård, kommer att kräva ökade resurser. Men i avsiktsförklaringen är parterna inte ense om varifrån pengarna ska tas.

Både fack och arbetsgivare hoppas att avsiktsförklaringarna ska räcka för att regeringen ska dra tillbaka sin reform, den så kallade hälsoväxlingen.

– Hälsoväxlingen är problematisk, säger Tobias Baudin. Personer som har en sjukhistorik i bagaget skulle få ännu svårare att hitta jobb, och arbetsgivarna skulle bli ännu mer benägna att anställa på visstid för att inte riskera kostnader för personer som blir långtidssjuka.

För arbetsgivarna i kommuner och landsting, som har de högsta sjuktalen, skulle dessutom kostnader för sjukpenning öka och tränga undan satsningar på ökad bemanning.

Men det är ovisst om regeringen anser att parterna gör tillräckligt för att minska sjukskrivningarna. Enligt Anders Hammarbäck arbetar socialdepartementets tjänstemän nu med den bedömningen. Redan i slutet av nästa vecka väntas regeringens besked.