Foto: Christine Olsson/TT

Före jul uppgav Sverigedemokraterna att de stöttar den typ av ändringar av lex Laval som regeringen var på väg att lägga fram. När propositionen nu är presenterad vill de inte sätta ner foten.

LÄS OCKSÅ Ylva Johansson hoppas på brett stöd för ändrad lex Laval

Regeringens proposition gäller lagändringar som ska stärka rätten att kräva svenska kollektivavtal av utländska företag som sänder anställda på tillfälligt jobb i Sverige, så kallad utstationering. Då skulle den omdebatterade lagen från 2010, lex Laval, rivas upp. För att det ska bli verklighet krävs riksdagsmajoritet.

Den 13 december förra året sa Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson Sven-Olof Sällström så här om regeringens kommande förslag:

– Det är ett glädjande besked från regeringen. Om det kommer en proposition med en sådan innebörd som arbetsmarknadsministern har presenterat, så kommer den få vårt stöd och därmed också majoritet i Sveriges riksdag.

Men i dag, när propositionen faktiskt har lämnats till riksdagen, säger Sverigedemokraternas presstjänst att man inte vill ge besked om partiets inställning. Man hänvisar till att propositionen nu ska läsas de närmsta veckorna.

Alliansen reserverade sig mot förslagen redan i den parlamentariska utstationeringskommittén, som lade fram liknande förslag förra hösten.

I en skriftlig kommentar till Arbetet skriver nu Katarina Brännström (M), ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott och tidigare ledamot i utstationeringskommittén, att Moderaterna är kritiska till att slopa bevisregeln. Detta är en central del av regeringens förslag. Bevisregeln innebär att avtal inte kan krävas av företag som visar att de har motsvarande villkor från hemlandet.

Enligt Katarina Brännström fungerar dagens regelverk bra i stora drag. Hon skriver bland annat att den som kommer till Sverige redan i dag har rätt till lön i nivå med kollektivavtal. ”Vi anser att regeringen gör det svårare för utstationerade att arbeta i Sverige” fortsätter hon.

Samtidigt har arbetsgivarna i byggbranschen, den mest berörda sektorn på arbetsmarknaden, vänt och uttalat ett försiktigt stöd för lagändringen. I tidningen Byggindustrin förklarar Sveriges Byggindustriers förhandlingschef och vice vd Mats Åkerlind den ändrade inställningen med att förutsättningarna ändrats i och med att fack och arbetsgivare nyligen enats om hur branschens kollektivavtal ska tolkas gällande lägstalöner.

– Förslaget är inte så revolutionerande, det är fortfarande minimivillkor det handlar om, säger han också om lagförslaget.

LÄS OCKSÅ Ledare: Äntligen! Alliansens antifackliga lag ”Lex Laval” försvinner – Martin Klepke

LÄS OCKSÅ Krav på utländska företag skärps

LÄS OCKSÅ Riksdagsstöd för lex Laval-ändringar

LÄS OCKSÅ LO hoppas på Alliansen gällande nytt Laval-förslag

LÄS OCKSÅ Nytt lagförslag kan riva upp lex Laval

LÄS OCKSÅ EU splittrat om utstationering

Arbetet förklarar Lex Laval

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.