Just nu ser fler i riksdagen ut att trycka på Ja-knappen i stället för Nej gällande ändring av lex Laval. Foto: Janerik Henriksson/TT

Regeringens föreslagna lex Laval-ändringar ser ut att få grönt ljus i riksdagen. Sverigedemokraterna är positiva till förslaget.

LÄS OCKSÅ LO hoppas på Alliansen gällande nytt Laval-förslag

På onsdag ska regeringen besluta om ett lagförslag som ska ändra gällande utstationeringsregler. De nuvarande reglerna, även kallade lex Laval, infördes av den borgerliga regeringen 2010 efter EU-domen om hur facket agerat mot företaget Laval på ett bygge i Vaxholm.

Förslaget innebär bland annat att den så kallade bevisregeln tas bort. Regeln har varit en av de återkommande stötestenarna i debatten om utstationerad arbetskraft. Den säger att ett fackförbund inte får vidta stridsåtgärder för att få kollektivavtal med en utstationerande arbetsgivare om den kan visa att den har villkor som motsvarar de i kollektivavtal.

LO-förbund, och då främst Byggnads, har tidigare vittnat om problemet med så kallade dubbla anställningskontrakt. Alltså att arbetsgivare har ett avtal som visas upp för facket och ett annat som de anställda får med sämre villkor.

Om regeringens förslag går igenom får facken ta till stridsåtgärder för att företag ska teckna svenska kollektivavtal. Men med svenska kollektivavtal menas då så kallade utstationeringsavtal, där endast miniminivåer i den så kallade hårda kärnan ingår. I den hårda kärnan ingår bland annat arbetstid och lön. Dessa gränser sätts i EU:s utstationeringsdirektiv, som regeringen arbetar för att ändra.

LÄS OCKSÅ Nytt lagförslag kan riva upp lex Laval

Men kommer förslaget passera riksdagen? Ja, är det troliga svaret efter att Sverigedemokraterna under tisdagseftermiddagen gick ut med att de stödjer lagändringen.

SD har tidigare varit för att ändra lex Laval-reglerna. De reserverade sig inte heller under arbetet i den parlamentariska kommittén.

Under tisdag förmiddag var det dock fortfarande oklart hur de förhöll sig till regeringens förslag och partiets pressjour meddelade att de fortfarande diskuterade sin hållning. Nu ger partiet alltså grönt ljus.

– Det är glädjande besked från regeringen. Om det kommer en proposition med en sådan innebörd som arbetsmarknadsministern har presenterat, så kommer den att få vårt stöd och därmed också majoritet i Sveriges riksdag, säger Sven-Olof Sällström (SD), arbetsmarknadspolitisk talesperson, i ett uttalande.

Alliansen är liksom tidigare emot förslaget. Partierna reserverade sig redan när den parlamentariska utstationeringskommittén, där alla riksdagspartier ingick, lade fram sina förslag i fjol. Katarina Brännström, ledamot (M) i riksdagens arbetsmarknadsutskott och tidigare ledamot i den parlamentariska utstationeringskommittén, hävdar att förslaget går längre än den svenska modellen.

– Vi står fast vid vår position som vi intog då. Det här är ett väldigt dåligt förslag där man ställer högre krav på utländska företag än svenska. I Sverige tvingar vi ingen att teckna kollektivavtal men det vill man göra med det här förslaget, säger hon.

LÄS OCKSÅ Ylva Johansson (S) om lex Laval

Men facket kan ju vidta stridsåtgärder även mot svenska företag för att få till kollektivavtal, vad är skillnaden?
– Man kan inte tvinga någon till att teckna kollektivavtal, det finns inget lagrum som säger att det finns ett sådant tvång. Och redan i dag kan facket vidta stridsåtgärder för att de utstationerade ska få villkor som motsvarar kollektivavtal.

Har ni bjudits in till några samtal med regeringen?
– Nej, regeringen har väl rätt att lägga vilka förslag de vill. Det är ju i linje med vad som kom fram i den parlamentariska utstationeringskommittén. Men att gå så långt som att tvinga fram kollektivavtal, det är att gå väldigt långt. Det känns som att man bara går fackets ärenden. Det handlar mer om protektionism än om omsorg om de utländska arbetstagarna.