Foto: Lars Pehrson/TT

ARBETET DEBATT. Allt för många företag ratar kollektivavtal. Framtidens avtal måste vara mer flexibla kring anställningar och inte stå i vägen för företagens konkurrenskraft. Det skriver sex vd:ar för byggsektorns arbets­givar­organisationer.

I dag jobbar 320 000 människor i bygg- och installationsbranschen. Förhoppningsvis blir vi snart ännu fler. De närmaste åren ska många bostäder, vägar och järnvägar byggas. Samtidigt ska miljonprogrammen rustas upp och det befintliga fastighetsbeståndet energieffektiviseras.

Vi arbetsgivare vill självklart att jobben ska vara trygga, säkra och i företag med kollektivavtal. Men tyvärr väljer i dag många företag bort kollektivavtalen. De anses inte tillräckligt attraktiva. Att utveckla kollektivavtalens ställning och skapa ett större förtroende måste därför vara arbetsgivares och fackförbunds stora gemensamma uppgift. Om detta borde avtalsrörelsen 2017 handla.

Dagens kollektivavtal har i de flesta fall sina rötter från en tid då branschen präglades av storföretag på en relativt sluten svensk marknad. Ska våra företag fortsätta att vara konkurrenskraftiga krävs att arbetsmarknadens parter nu anpassar kollektivavtalen så att de är attraktiva både för företagarna och för medarbetarna inom branschen.

De måste också anpassas så att bygg- och installationsbranschen kan möta de påfrestningar som följer av att bostadsbeståndet behöver ökas med hela 15 procent de kommande tio åren. Inför årets avtalsrörelse har vi arbetsgivare därför enats om tre gemensamma målsättningar.

• Vi vill trygga jobben. Våra kollektivavtal måste stödja de organiserade företagens behov av att vara konkurrenskraftiga i en allt hårdare omgivning. Utan konkurrenskraftiga företag försvinner investeringar, arbetstillfällen och grunden för såväl välstånd som den svenska modellen. Sverige behöver lönenivåer och flexibilitet som tryggar jobben.

• Vi vill skapa än mer ordning och reda. Att skapa en sund konkurrens är en viktig uppgift för arbetsmarknadens parter. Stoppar vi inte de oseriösa företagen är det skadligt för hela branschen. Vi har tagit många steg i rätt riktning, men det räcker inte.

• Vi behöver fler medarbetare i bygg- och installationsbranschen. I dag har flertalet av våra medlemsföretag svårt att hitta personal. Därför vill vi skapa fler ingångar och ge fler möjlighet att ta jobb och öka flexibiliteten kring att anställa i våra kollektivavtalsregler. Vi vill också fortsätta jobba för säkrare arbetsplatser och att fler ska intressera sig för att jobba i vår bransch. Svensk bygg- och installationssektor behöver en större mångfald.

Utmaningarna är stora. Tillsammans kan vi stärka konkurrenskraften och säkra byggjobben. Vår förhoppning är därför att årets avtalsrörelse ska kunna ske i en samförståndsanda mellan arbetsgivare och fackförbund. Konflikter, i likhet med de som präglade avtalsrörelsen 2016, skapar inga vinnare. De lockar inte fler företag att vilja ha kollektivavtal, de ger inte fackförbunden fler medlemmar och vi får inte fler ungdomar att söka sig till branschen.

Vi vill att framtidens bygg- och installationsjobb ska komma i sunda och säkra företag, och då måste kollektivavtalen bli så attraktiva att förstahandsvalet för nya arbetsgivare är att ansluta sig. Det är vår förhoppning med avtalsrörelsen 2017.

Erik Haara, vd Glasbranschföreningen
Björn Hellman, vd Måleriföretagen i Sverige
Johan Lindström, vd Plåt & Ventföretagen
Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier
Jan Siezing, vd Installatörsföretagen