Regeringen presenterade i dag innehållet i sin proposition om ny lag gällande utstationering, i linje med det förslag som lades i höstas. Förslaget ska stärka rätten att kräva svenska kollektivavtal av utländska företag som skickar anställda på tillfälligt jobb i Sverige, så kallad utstationering.

– Man ska alltid kunna få till svenskt kollektivavtal, men med de begränsningar EU-rätten ger, förklarade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson när hon presenterade lagförslaget vid en pressträff vid lunchtid.

Lagen som ändras om propositionen går igenom är den omdebatterade så kallade lex Laval från 2010, en lag som kom till efter att Byggnads stridsåtgärder mot det lettiska företaget Laval dömts ut som stridande mot EU-rätten.

De föreslagna ändringarna innebär bland annat att bevisregeln rivs upp, något som arbetsmarknadsministern pekar ut som betydelsefullt:

– Den viktigaste förändringen är att den så kallade bevisregeln tas bort, säger  Ylva Johansson.

Regeln innebär att svenska fack inte kan ta till stridsåtgärder för att kräva avtal om företaget kan visa att de anställda redan har liknande villkor från hemlandet. På grund av EU-rätten kan en lagändring dock inte göra det möjligt att kräva fullständiga svenska avtal, de måste skalas ned till att gälla minimivillkor inom vissa områden. Läs mer här om lagförslaget.