OBS! Den här artikeln skrevs 2017 – men faktan ”Dag före röd dag – så ser det ut på tre avtalsområden” – gäller fortfarande. Här kan du läsa om de röda dagarna för 2020.

Fjolåret, 2016, har kallats för arbetsgivarnas år. Detta eftersom få röda dagar inföll på vardagar, till exempel hade jul och nyår bara en röd dag som låg på en vardag. Bland annat DN rapporterar att antalet arbetsdagar under 2016 var 253. Det är det högsta antalet arbetsdagar som ett år kan ha. I år blir antalet arbetsdagar något färre: 251.

Enligt Aftonbladet, som tagit fram en guide för hur du optimerar ledigheten under året, kan 18 semesterdagar ge 45 dagar ledigt med rätt planering.

I år är det tretton röda dagar totalt. Åtta av dem infaller på en vardag. Här ingår inte dagar som julafton och nyårsafton, de regleras istället i kollektivavtalen. De som omfattas av Handels butiksavtal måste ofta jobba på julafton, då ges högre ob-ersättning än vanligt.

Inte heller finns det någon lagstadgad rätt till ledighet på klämdagar eller förkortad arbetsdag dag före röd dag. Ibland finns detta reglerat i centrala avtal. Men ofta avgörs frågan lokalt, genom policys från arbetsgivaren eller lokala avtal.

FAKTA Dag före röd dag – så ser det ut på tre avtalsområden:

• Statligt anställda
För medarbetare som har kontorsarbetstid gäller förkortad arbetstid. På trettondagsafton, allhelgonaafton och 23 december är det halvdag som gäller dag före röd dag. På skärtorsdagen och valborgsmässoafton gäller två timmar kortare arbetsdag. Om valborgsmässoafton infaller på en fredag blir det istället halvdag även då.
Men för de statligt anställda som har flex- eller förtroendearbetstid eller som jobbar inom jourverksamhet, som poliser, gäller inte reglerna om förkortad arbetstid. Där finns istället lokala avtal som utgår ifrån verksamhetens behov.

• Anställda i kommuner och landsting
I Kommunals centrala avtal med SKL finns ingen reglering om halvdagar före röd dag eller klämdagar.
– Arbetsgivaren bestämmer ensidigt, vill de teckna lokalt avtal med oss så gör vi det. Ofta är det en förmån arbetsgivaren erbjuder. På vårdsidan är det inte möjligt att säga att det inte blir någon verksamhet, de äldre behöver hjälp oavsett. De flesta av våra medlemmar råkar ut för att jobba dagarna eller jobba in dem medan tjänstemän erbjuds ledighet utan något krav, säger Maria Hansson, ombudsman på Kommunal.

• Teknikavtalet i industrin
I IF Metalls avtal med Teknikföretagen, Teknikavtalet, finns inga lediga halvdagar före röd dag. Inte heller på tjänstemannasidan finns detta reglerat centralt. Enligt Sveriges Ingenjörer sluts dock ofta lokala avtal om förkortad arbetstid dag före röd dag.

Röda dagar under 2017:

1/1 Nyårsdagen (söndag)

6/1 Trettondag jul (fredag)

14/4 Långfredagen (fredag)

16/4 Påskdagen (söndag)

17/4 Annandag påsk (måndag)

1/5 Första maj (måndag)

25/5 Kristi Himmelfärdsdag (torsdag)

4/6 Pingstdagen (söndag)

6/6 Sveriges nationaldag (tisdag)

24/6 Midsommardagen (lördag)

4/11 Alla helgons dag (lördag)

25/12 Juldagen (måndag)

26/12 Annandag jul (tisdag)