Har alla en ledig halvdag dagen före röd dag?

NEJ. Det finns ingen lagstadgad rätt till förkortad arbetsdag dag före röd dag. Ibland finns detta i stället reglerat i centrala avtal. Men ofta avgörs frågan lokalt, genom policys från arbetsgivaren eller lokala avtal.

Är man ledig på klämdagar?

Inte heller klämdagar mellan röda dagar och helger, har några särskilda regler i lagen. Du har alltså inte rätt att vara ledig om inte det inte står inskrivet i ditt kollektivavtal. Många arbetsgivare brukar dock bevilja ledighet på klämdagar om det inte stör verksamheten, men i så fall får du ansöka om det och ta ut semester.

Jobbar statligt anställda halvdag före röd dag?

För medarbetare som har kontorsarbetstid gäller förkortad arbetstid dagen före röd dag.

På trettondagsafton, allhelgonaafton och 23 december är det halvdag som gäller dag före röd dag. På skärtorsdagen och valborgsmässoafton gäller två timmar kortare arbetsdag. Om valborgsmässoafton infaller på en fredag blir det i stället halvdag även då.

Men om man är statligt anställd och inte jobbar kontorstid, vad gäller då?

Har du som statligt anställd flex- eller förtroendearbetstid eller jobbar inom jourverksamhet som poliser, gäller inte reglerna om förkortad arbetstid. Där finns i stället lokala avtal som utgår ifrån verksamhetens behov.

Har man ledig halvdag före röd dag i kommuner och regioner?

I Kommunals centrala avtal med SKR finns ingen reglering om halvdagar före röd dag eller klämdagar. Ledighet före röd dag är dock en förmån som ibland kan tecknas lokalt, men i stort sett aldrig för personal inom vården.

Hur jobbar man dagen före röd dag inom industrin?

I IF Metalls avtal med Teknikföretagen, Teknikavtalet, finns inga lediga halvdagar före röd dag. Inte heller på tjänstemannasidan finns detta reglerat centralt. Enligt Sveriges Ingenjörer sluts dock ofta lokala avtal om förkortad arbetstid dagen före röd dag.

Video: Ledigt dag före röd dag och klämdag

Video från YouTube

Genom att börja spela videon godkänner du YouTubes dataskydsspolicy.