Måste jag svara om chefen kontaktar mig på min semester?

Nej. Under semestern är du inte skyldig att vara tillgänglig för arbetsgivaren per telefon, mejl eller liknande.

Har det hänt att en chef åkt dit?

Ja. I en av få domar på området, från 1983, slog Arbetsdomstolen fast att en anställd som tvingades avbryta sin semester hade rätt till både allmänt skadestånd och ekonomisk ersättning för den skada arbetsgivaren hade orsakat (en bokad resa fick ställas in).

När ska jag få besked om min semester?

Senast två månader i förväg ska din arbetsgivare tala om när du får semester.

Vad händer om jag blir sjuk på min semester?

Anmäl det genast till arbetsgivaren, så har du rätt till sjuklön, och kan spara semesterdagarna till ett senare tillfälle. Blir barnen sjuka kan du avbryta semestern för vård av sjukt barn.

Hur mycket semester måste jag ta ut?

Enligt lag måste du ta ut 20 semesterdagar varje år, resten har du rätt att spara för att använda senare. Detta går att göra i högst fem år. Maximalt 25 dagar kan sparas. Men många kollektivavtal medger att fler dagar sparas (upp till 40 dagar beroende på avtalsområde). I exempelvis Kommunals avtal för kommun- och landstingsanställda utökas antalet dagar som får sparas till 30.

Får chefen aldrig flytta min semester?

Jo. I undantagsfall om det inte går att lösa på något annat sätt. I juni 2017 med mindre än en månad kvar till semestrarna, flyttade ett sjukhus i Norrköping den redan beslutade ledigheten för fem av totalt 70 barnmorskor. En av dem fick dessutom sin semester uppdelad på två perioder om två veckor vardera. Facket ansåg att sjukhuset bröt mot semesterlagen och kollektivavtalet.

Men Arbetsdomstolen godkände arbetsgivarens beslut och dömde inte ut skadestånd. Det fanns nämligen fog för beslutet, enligt Arbetsdomstolen. Händelser som arbetsgivaren inte hade kunnat förutse gjorde att schemaläggningen sprack och att patientsäkerheten hotades.

Arbetsgivaren hade försökt att klara situationen på annat sätt, bland annat sökt vikarier, men inte lyckats. De som fick semestern flyttad erbjöds ekonomisk ersättning om de hade bokat resor, stugor eller liknande som inte gick att avboka.

Enligt Kommunals avtal med SKR och Sobona ska anställda som beordras att avbryta semestern för att gå in och jobba få tillbaka sin semesterdag plus en extra semesterdag som kompensation.