Vad är semesterlön?

Semesterlönen består av två delar: din ordinarie månadslön plus ett särskilt semestertillägg. Du får alltså mer pengar än en vanlig månad då du jobbar.

Varför får jag mer pengar när jag är ledig?

”Syftet med semestern är att arbetstagarna ska återhämta krafterna. Tanken är att de då ska ha en något bättre ekonomisk standard än vanligt”, förklarar Bo Ericson, jurist och specialist på semesterregler

Hur räknar jag ut semesterlönen?

Om du har timlön, provision eller andra former av rörlig lön, eller om din sysselsättningsgrad varierar, så används den så kallade procentregeln. Semesterlönen är då tolv procent av den sammanlagda lön du tjänade in mellan 1 april förra året och 31 mars i år. Om du har månadslön kan du följa exemplet här nedan.

När betalas semesterlönen ut?

Semesterlönen är speciell. Den ska betalas ut just i samband med semestern – enligt lagen får den inte bakas in i de löpande löneutbetalningarna under året. Men här kan undantag vara tillåtna i kollektivavtal. 

Om man har en kort anställning eller ett sommarjobb då?

Varar anställningen i högst tre månader kan man alltid avtala om att semesterlönen ska betalas ut successivt tillsammans med de vanliga månadslönerna.

Så räknar du ut ditt tillägg

Semestertillägget enligt lag är 0,43 procent av din ordinarie månadslön för varje semesterdag.

Har du 25 000 kronor i månadslön medför alltså varje semesterdag 107:50 kronor i semestertillägg (0,0043 X 25 000 kronor).

Om du tar ut 20 semesterdagar i sommar kan semestertillägget räknas ut så här: 0,0043 X 20 X 25 000 = 2 150 kronor.

De flesta kollektivavtal innehåller ett högre semestertillägg än det lagstadgade:

• Kommun- och landstingsanställda har ett semestertillägg på 0,605 procent.

• De flesta industriarbetare och privatanställda tjänste­mänhar 0,8 procents semestertillägg. VVS-installatörer har hela 1,1 procent.

För en verkstadsarbetare med 27 000 kronor i månads­lön blir semestertillägget för 20 semesterdagar:
0,008 X 20 X 27 000 = 4 320 kronor.

I en del kollektivavtal anges en lägsta semesterlön – så kallad semesterlönegaranti – som har betydelse för dem med de lägsta lönerna.

I exempelvis träindustriavtalet är semesterlönegarantin 1 525 kronor för vuxna anställda – det är det minsta man kan få för en semesterdag.

För dem som har högre lön ger den vanliga lönen plus vanligt semestertillägg mer.