UPPDATERAD 2020. Semesterlönen kan räknas ut på två sätt.

Om du har timlön, provision eller andra former av rörlig lön, eller om din sysselsättningsgrad varierar, så används procentregeln. Semesterlönen är då tolv procent av den lön du tjänade in mellan 1 april förra året och 31 mars i år.

Innan semesterlagen gjordes om 2010 var procentregeln det normala sättet att räkna ut semesterlönen på. Sedan dess används en annan metod, sammalöneregeln, för alla som har fast månadslön.

Semesterlönen består här av två delar: din ordinarie månadslön plus ett särskilt semestertillägg.

Semestertillägget är till för att de som följer sammalöneregeln inte ska missgynnas jämfört med dem som får semesterlön enligt procentregeln.

Procentregeln innebär nämligen att de anställda överkompenseras något jämfört med den normala lönen.

– Syftet med semestern är att arbetstagarna ska återhämta krafterna. Tanken är att de då ska ha en något bättre ekonomisk standard än vanligt, förklarar Bo Ericson, jurist vid LO-TCO Rättsskydd och specialist på semesterregler.

Semesterlönen är alltså speciell. Och den ska betalas ut just i samband med semestern – enligt lagen får den inte bakas in i de löpande löneutbetalningarna under året.

Men här kan undantag vara tillåtna i kollektivavtal.

Och varar anställningen i högst tre månader kan man alltid avtala om att semesterlönen ska betalas ut successivt tillsammans med de vanliga månadslönerna.

OBS! Om du har varit eller är korttidspermitterad kommer din semesterlön att påverkas. Om din semesterlön beräknas enligt sammalöneregeln kan du räkna med lite lägre semesterlön i år. Om din semesterlön beräknas med procentregeln blir semesterlönen i stället lägre 2021.

Så räknar du ut ditt tillägg

Semestertillägget enligt lag är 0,43 procent av din ordinarie månadslön för varje semesterdag.

Har du 25 000 kronor i månadslön medför alltså varje semesterdag 107:50 kronor i semestertillägg (0,0043 X 25 000 kronor).

Om du tar ut 20 semesterdagar i sommar kan semestertillägget räknas ut så här: 0,0043 X 20 X 25 000 = 2 150 kronor.

De flesta kollektivavtal innehåller ett högre semestertillägg än det lagstadgade:

Kommun- och landstingsanställda har ett semestertillägg på 0,605 procent.

• De flesta industriarbetare och privatanställda tjänste­män har 0,8 procents semestertillägg. VVS-installatörer har hela 1,1 procent.

För en verkstadsarbetare med 27 000 kronor i månads­lön blir semestertillägget för 20 semesterdagar:
0,008 X 20 X 27 000 = 4 320 kronor.

I en del kollektivavtal anges en lägsta semesterlön – så kallad semesterlönegaranti – som har betydelse för dem med de lägsta lönerna.

I exempelvis träindustriavtalet är semesterlönegarantin 1 449 kronor för vuxna anställda – det är det minsta man kan få för en semesterdag.

För dem som har högre lön ger den vanliga lönen plus vanligt semestertillägg mer.