STOCKHOLM 20130611 En diskussion mell a tv fackliga representanter om lˆnebildning, jobb, minskande lˆneandelar och ˆkande vinstandelar Bilden: Arbetets Gˆran Jacobsson intervjuvar Markus Pettersson, Transport och Erica Sjˆlander, IF Metall Foto Bertil EnevÂg Ericson / SCANPIX / kod 10000

Markus Pettersson, Transport. Foto: Bertil Enevåg Ericson/TT

Ett 60-tal förare har dömts för skattebrott för att ha kört för Uberpop i Sverige. Transportarbetarförbundet menar att Uber använt förarna som ”kanonmat” för att få till ändrade regler för taxiverksamhet.

Markus Pettersson, förste förbundssekreterare på svenska Transportarbetarförbundet som har följt Ubers etablering i Sverige sedan starten för ett drygt år sedan är inte nådig;

– Uber har konsekvent använt de här förarna som sin kanonmat i sin strävan att ändra regelverk och lagstiftning som gäller här i landet.
Man tar inte uppenbarligen hänsyn till att förarna satts i den här situationen, där de dömts för att driva en olaglig verksamhet och skattebrott, säger han till Sveriges radios Ekoredaktion.

Han menar att de dömda förarna kommer att drabbas av domarna lång tid framöver.

Uber har vid upprepade tillfällen tillbakavisat alla anklagelser och tvärtom hävdat att Uberpop och deras ”taxiverksamhet” varit laglig.

LÄS OCKSÅ Ubers tjänst krockar med svensk lag

Nu har polis och åklagare enligt Kaliber och Ekot inlett en förundersökning mot Uber. Det är något som Markus Pettersson på Transport välkomnar.

– Man sätter människor i situationer som göra olagligheter mer eller mindre på anmodan av Uber och hela tiden kommer man undan som företag i det här. Så det är väldigt positivt att man nu även tittar på företaget.

LÄS OCKSÅ Transport välkomnar nedläggningen av Uberpop

Uber stängde i våras ner sin tjänst Uberpop, sedan flera förare dömts för skattebrott. Att det dröjde så länge trots flera fällande tingsrättsdomar förklarades med att Uber väntat på en utredning som regeringen tillsatt.

Utredningen, som ska se över om reglerna för taxi och samåkning behöver förändras med anledning av teknikutvecklingen, skulle ha varit klar i juli men har försenats till 1 december.

Uber lade ner Uberpop i Sverige, men utesluter inte att en ny liknande tjänst kan starta i framtiden.

– Vi får se när regeringens utredare är klar, då hoppas vi återlansera något som är i linje med regelverket som finns, sade Alok Alström på Uber till Arbetet i samband med beslutet att stänga tjänsten i våras.

LÄS OCKSÅ Hovrätten: Uberpop är en olaglig tjänst

Då hade ett 20-tal förare dömts och ytterligare 70 väntade på utredning och domstol. Nu har sammanlagt ett 60-tal fällande domar kommit.

Att regeringens utredning skulle göra tjänster som Uberpop tillåtna är dock helt uteslutet, enligt Markus Petterson på Transport.

– Då skulle marknaden behöva avregleras helt, man skulle slopa alla krav på taxameter, förare och bilar. Allting som är taxi måste tas bort om Uberpop ska tillåtas, säger han.

Också Svenska Taxiförbundet välkomnade Ubers beslut om att lägga ned den omstridda tjänsten.
– Vi tycker beslutet är naturligt mot bakgrund av tingsrättsdomarna och de olösta skattefrågorna, sade förbundsdirektör Claudio Skubla.