OSLO 20141124. Illustrasjonsbilde av den nye drosjeappen Uber som n har kommet til Norge. Uber er et nettverkstransportselskap som forbinder pasasjerer med sjÂf¯rer med bil til leie og ridesharing-service. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / TT / kod 20520

Foto: Heiko Junge/TT

Taxibolaget Uber lägger ner sin omstridda tjänst Uberpop i Sverige. Beskedet välkomnas av Transport.
– Det var på tiden, säger Transports förbundssekreterare Markus Pettersson till Arbetet.

Om en vecka slutar den amerikanska taxiförmedlingen Uber med den omstridda nättjänsten Uberpop i Sverige. Tjänsten har byggt på att personer utan taxikörkort jobbat som förare och resorna som bokats via en mobilapp har varit betydligt billigare än vanlig taxi.

Uber har hävdat att det handlar om samåkning, men flera domstolar har slagit fast att så inte är fallet.  Hittills har 30 domar fallit mot Uberpops förare som dömts för olaga taxitrafik.

Att Uber nu lägger ner tjänsten gläder Transport. Förbundssekreterare Markus Pettersson säger att beskedet var väntat.

– Vi har hela tiden hävdat att det är organiserad svarttaxi, så det är inte helt oväntat att de tvingas lägga ner, säger Markus Pettersson.
– Det är ändå lite oväntat att de rättar in sig i ledet. Uber har en tradition av att strunta i regelverken, fortsätter han.

Han säger att det är bra för seriösa taxiföretag att tjänsten försvinner och säger att det är upprörande att Uber inte tagit ansvar för de förare som dömts för olaga taxiverksamhet.

– Det är skönt att fler förare slipper hamna i problem nu. Det har redan drabbat för många.

Ubers Sverigechef Alok Alström, delar dock inte bilden av att företaget inte ställt upp för förarna.

– Det här är domar mot enskilda personer, inte mot Uber. Men vi har följt dem under den tid som har varit och det känns tråkigt att enskilda privatpersoner har hamnat i kläm. Vi har försökt stötta dem bäst vi kan, säger han till Dagens Nyheter.

Att företaget inte stängt tjänsten trots att den bedömts vara olaglig av domstolar förklara han med att på att man väntat på en utredning som regeringen tillsatt Utredningen som ska se över om reglerna för taxi och samåkning behöver förändras med anledning av teknikutvecklingen skulle ha varit klar i juli, men har försenats till 1 december.

Därför stänger nu Uber ner Uberpop i Sverige, men utesluter inte att en ny liknande tjänst kan starta i framtiden.
– Vi får se när regeringens utredare är klar, då hoppas vi återlansera något som är i linje med regelverket som finns, säger Alok Alström.

Att regeringens utredning skulle göra tjänster som Uberpop tillåtna är dock helt uteslutet, enligt Markus Petterson på Transport.
– Då skulle marknaden behöva avregleras helt, man skulle slopa alla krav på taxameter, förare och bilar. Allting som är taxi måste tas bort om Uberpop ska tillåtas, säger han.

Också Svenska Taxiförbundet välkomnar Ubers beslut om att lägga ned den omstridda tjänsten.

– Vi tycker beslutet är naturligt mot bakgrund av tingsrättsdomarna och de olösta skattefrågorna, säger förbundsdirektör Claudio Skubla.

I dagsläget finns ett 20-tal fällande domar mot Uberpop-förare. Ytterligare ett 70-tal ärenden väntar på handläggning.

Det är bara Uberpop som läggs ner. Uber kommer att fortsätta att erbjuda andra taxitjänster även i framtiden.

LÄS OCKSÅ

Hovrätten: Uberpop är en olaglig tjänst

Ubers tjänst krockar med svensk lag