– Tänk vad bra om vi kunde enas i LO om att 10 procent av medlemmarna ska få utbildning varje år, säger Irith Blum på HRF. Foto: Privat

Siffersatta mål och tydliga strategier. Det är receptet för att nå fler med fackliga studier i hotell- och restaurangbranschen. 

Många korta visstidsanställningar, timanställningar och unga arbetstagare som inte vågar ta ledigt av rädsla att förlora jobbet. Att nå ut med facklig utbildning i restaurangbranschen är svårt, konstaterar Irith Blum, studieombudsman på Hotell- och restaurangfacket (HRF).

– Vi ser också en trend där arbetsgivare sätter i system att ändra scheman för förtroendevalda så att deras planerade utbildning alltid hamnar på lediga dagar, säger hon.

Hotell- och restaurangfacket har nyligen gjort en stor undersökning för att ta reda på hur den fackliga utbildningen fungerar. Resultatet visar att mycket kan förbättras. Förra året fick 5 procent av medlemmarna någon form av utbildning, men Irith Blum konstaterar att många medlemmar aldrig ens tillfrågats. Facket måste finnas på arbetsplatserna och jobbarkompisar måste rekrytera till utbildningarna, säger hon.

– Våra medlemmar vet inte sina rättigheter och det är vår skyldighet att se till så att de gör det.

Fler och bättre distansutbildningar är också ett sätt att nå dem som inte kan eller vågar ta ledigt från jobbet. För att nå fler krävs också ökade resurser, men det borde inte vara ett problem.

– Pengar är egentligen ingen bristvara. De som går medlemsutbildningen genererar ju pengar på sikt. När de ser nyttan med facket stannar de kvar som medlemmar och kanske rekryterar sina jobbarkompisar också.

För att satsningarna verkligen ska bli av krävs konkreta beslut. I juni fattar HRF:s förbundsstyrelse beslut om ett antal inriktningsmål med åtgärder som kan sättas in redan under 2017. I höst ska förbundet också sätta siffersatta mål för hur många som ska nås av medlemsutbildningen, och det är något Irith Blum hoppas ska sprida sig.

– Vi behöver fatta beslut tillsammans i LO så att vi jobbar tvärfackligt med siffersatta mål. Vi har pratat med andra förbund och tänk vad bra det skulle vara om vi kunde enas om att låt säga 10 procent av medlemmarna ska få utbildning varje år. Då skulle det bli skillnad.

LÄS OCKSÅ

LO vill underlätta för facklig utbildning

Så satsar LO-förbunden på utbildning

Det fackliga ljuset tänds i skolbänken

Enkät om facklig utbildning