Se hur LO-förbunden satsar på utbildning.

Byggnads: 78 600 aktiva medlemmar varav cirka 6 800 förtroendevalda. Totala utbildningskostnaden var 14,9 miljoner kronor år 2015 om lönekostnaderna räknats bort. Utbildningskostnaderna är ungefär fem procent av den totala budgeten, men det varierar mellan regionerna. Uppskattningsvis användes 20 procent av summan till utbildning av medlemmar utan förtroendeuppdrag, men uppdelning saknas i statistiken.

Elektrikerna: 19 880 aktiva medlemmar varav 3 316 förtroendevalda. Totala utbildningskostnader på 9 miljoner kronor, vilket utgör 3,8 procent av den totala budgeten. 21 procent av utbildningskostnaderna är för medlemmar utan förtroendeuppdrag.

Fastighets: Cirka 27 300 aktiva medlemmar varav cirka 2 500 har förtroendeuppdrag. Total utbildningskostnad runt 9 miljoner kronor, vilket motsvarar 7 procent av förbundets totala budget. Statistiken visar inte hur stor del som går till medlemmar respektive förtroendevalda.

Handels: 157 200 medlemmar varav 15 128 har förtroendeuppdrag. Total kostnad för utbildning år 2015 var 25,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 8,7 procent av förbundets totala budget. Statistiken visar inte hur stor del som går till medlemmar respektive förtroendevalda.

GS: 41 179 aktiva medlemmar varav 6 134 har förtroendeuppdrag. Utbildningskostnaderna uppgår till cirka 15,3 miljoner, varav 15 miljoner går till utbildning av förtroendevalda. Kostnaden för utbildning utgör 5 procent av förbundets totala budget. Av budgeten för facklig utbildning går cirka 2 procent till medlemsutbildning.

HRF: 31 300 aktiva medlemmar varav 1 301 har förtroendeuppdrag. Den fackliga utbildningen kostade drygt 2,4 miljoner år 2015. 1,6 procent av förbundets totala budget går till utbildning. Ingen uppdelning görs i statistiken mellan utbildning för förtroendevalda och medlemmar.

IF Metall: 250 630 yrkesverksamma medlemmar varav cirka 30 000 har förtroendeuppdrag. Förbundskontoret har en budget på 43 miljoner kronor till facklig utbildning och avdelningarna har ungefär lika mycket sammanlagt. På förbundsnivå går 13 procent av budgeten till facklig utbildning. Ingen uppdelning görs mellan förtroendevalda och medlemmar.

Kommunal: 518 846 medlemmar, varav 27 300 förtroendevalda. Förbundet har 13 avdelningar som själva bekostar utbildningar för förtroendevalda och medlemmar. Åtta av dessa har lämnat uppgifter om kostnaderna, och de lägger i genomsnitt 6,4 miljoner kronor på utbildning årligen.

Livs: 29 915 aktiva medlemmar varav 2 826 har förtroendeuppdrag. Drygt 6,2 miljoner läggs på utbildning av förtroendevalda. Har ej kunnat ta fram uppgifter om med-lemsutbildning, eller utbildningens andel av den totala budgeten.

Musikerna: Cirka 3 000 medlemmar varav 60 har förtroendeuppdrag. Totalt kostar utbildningen av förtroendevalda 120 000 kronor. Förbundet har inga kostnader för med-lemsutbildning.

Målarna: Cirka 14 000 medlemmar varav 900 har förtroendeuppdrag. År 2015 lades cirka 5 miljoner kronor på utbildning totalt, vilket motsvarade 5,6 procent av förbundets budget. Ingen uppdelning av kostnaderna för förtroendevalda respektive medlemmar.

Pappers: 13 000 medlemmar varav 1 823 är förtroendevalda. I år har förbundet budgeterat 7,7 miljoner kronor centralt till facklig utbildning av förtroendevalda. Avdelningarna ansvarar för för medlemsutbildningen, men kostnaderna är låga och förbundet står för materialkostnaden på ca 12 000 kronor totalt. Pappers har ett utvecklingsavtal som gör att arbetsgivarna betalar för fem timmar facklig tid per medlem och år, varav tre får användas till utbildning och två till facklig information.

Seko: Har inte kunnat lämna några uppgifter före denna tidnings pressläggning.

Transport: 60 000 aktiva medlemmar varav cirka 3 000 är förtroendevalda. Totalt kostar den fackliga utbildningen av förtroendevalda 14-15 miljoner om året, varav förbundet står för 10 miljoner och avdelningarna resten. Utbildning står för runt 3 procent av den totala budgeten om löner för anställda inte räknas med. Utbildning för medlemmar utan förtroendeuppdrag kostar runt 1 miljon.

Så gjorde vi:
Sammanställningen bygger på förbundens egna uppgifter. Kostnaderna är inte jämförbara mellan förbunden, eftersom olika saker kan räknas in i budgetposterna i olika förbund. En del förbund har inte heller någon helhetsbild då avdelningarna har egna studiebudgetar.

Undersökningen är ett samarbete mellan tidningarna i LO Mediehus: Arbetet, Kommunalarbetaren, Handelsnytt, Sekotidningen och Fastighetsfolket.

LÄS OCKSÅ

LO vill underlätta för facklig utbildning

HRF:s recept: sätt mål för utbildningen

Det fackliga ljuset tänds i skolbänken

Enkät om facklig utbildning