1. Hur står det till med den fackliga utbildningen i ditt förbund?

2. Vad kan göras för att nå fler medlemmar?

Foto: Privat

Agneta Hartzell, studieombudsman IF Metall

1. Det ser bra ut. Vårt förbund jobbar mycket med utbildningsfrågorna. Vi tycker att det är viktigt.

2. Vi tror på tvärfackligt samarbete och har ett direktiv att alla utbildningar för medlemmar ska köras tvärfackligt. Vi är ett så stort förbund att vi skulle klara oss själva, men vi måste tänka på de mindre förbunden som inte har möjlighet att köra så många kurser på egen hand.

 

Foto: Pappers

P-A Pettersson, studieombudsman Pappers

1. Vi gör just nu om utbildningarna för att få dem mer kostnadseffektiva, men det innebär inte att vi ska spara. Utbildning prioriteras högt i förbundet. Om det saknas pengar i studiebudgeten har förbundsstyrelsen aldrig sagt nej till extra tillskott utan tvärt om gratulerat oss till att det går bra.

2. Det allra viktigaste är att ställa frågan. Vi måste vara ute och prata med folk på arbetsplatserna och visa att vi vill att de ska gå våra utbildningar. Det räcker inte med att skicka ut ett papper och hoppas att de anmäler sig självmant.

 

Foto: Lena Dahlström

Solweig Larsson, ombudsman med ansvar för studier på Livs

1. Vi har en väldigt aktiv studieverksamhet med många både förtroendevalda och medlemmar som går kurser.

2. Utbudet av medlemsutbildningar är ju rätt begränsat. Det finns inte så många kurser att gå, men när det handlar om dem som aldrig har gått någon utbildning alls är det viktigaste att ha personlig kontakt. Att möta någon och fråga ger bättre genomslagskraft än att bara erbjuda utbildningar i allmänna utskick. Alla medlemmar får tyvärr inte frågan i dag.

 

Foto: Birgitta Ländin

Jan Strandberg, studieombudsman GS

1. Bra, men vi har svårt att nå ut med medlemsutbildning. Vi har en vision att alla medlemmar ska rekryteras till aktiva medlemmar, men det kräver en annan struktur än vi har idag. Vi är ett förbund med små arbetsställen spridda över landet och kan inte köra medlemsutbildningar så ofta som vi skulle behöva.

2. Mer tvärfacklighet. Alla förbund och LO har i tre års tid träffats för att bygga upp en gemensam vision och struktur med regionala tvärfackliga utbildningar. Om vi får det att fungera kan vi ha medlemsutbildningar minst varannan månad i stället för två gånger om året som vi har idag, och det skulle betyda mycket.

 

Foto: Målareförbundet

Niklas Holmqvist, ombudsman med ansvar för studier på Målareförbundet

1. Vi har ett bra flöde i de centrala LO-utbildningarna som är rena funktionsutbildningar för förtroendevalda, men när det gäller facklig grundutbildning är det generellt för få som deltar.

2. Det enklaste sättet är att bestämma sig. Den dag vi som samlad fackföreningsrörelse både centrala och lokalt bestämmer oss för att vi ska göra bättre, då gör vi det. Men än så länge har det inte skett. Det funkar på sina håll, men vi alla måste bestämma oss för att det är dags att fatta det beslutet.

 

Foto: Transport

Dag Leander, studieombudsman Transport

1. Bra. Vi har satsat väldigt mycket på grundutbildning och vår endagskurs Startpunkten som är öppen även för blivande medlemmar kör vi mycket. Vi prioriterar utbildning och har ökat både budget och volym de senaste åren, och när vi trots det drar över budget har vi absolut inte mötts av några sura miner.

2. Fler fackligt aktiva som är ute på arbetsplatserna. Vi måste erövra arbetsplatserna igen och igen och här finns inga genvägar. Vi måste träffa våra kompisar öga mot öga och göra facket relevant på arbetsplatsen.

LÄS OCKSÅ

LO vill underlätta för facklig utbildning

HRF:s recept: sätt mål för hur många som ska utbildas

Så satsar LO-förbunden på utbildning

Det fackliga ljuset tänds i skolbänken