G÷TEBORG 20160125 En kvinna i 20-ÂrsÂldern vÂrdas p sjukhus med livshotande skador efter ett knivbrÂk p ett behandlingshem fˆr barn och unga i Mˆlndal. Foto: Adam Ihse/TT kod 9200

Foto: Adam Ihse/TT

Redan i somras larmade ett skyddsombud i Malmö om hur den första vågen av kraftigt ökad ström av ensamkommande ledde till arbetsmiljörisker bland socialsekreterare och andra.

I november stoppade skyddsombudet tillfälligt allt arbete på ett HVB-hem för ensamkommande i Överkalix, av rädsla för personalens och de boendes säkerhet.

I mitten av december lämnade IVO en rapport till regeringen med hela 31 anmälningar enligt Lex Sarah från landets kommuner.

Kommunerna har uttryckt oro för att inte de inte klarar av att utreda barnens behov tillräckligt väl, att placeringarna i familjehem sker utan att hemmen kontrollerats tillräckligt. I Alvesta beskrev kommunen att 37 barn hade placerats på ett boende dimensionerat för 10 barn.

I Simrishamn lät kommunen barnen bo två och två – eller flera – i varje rum på kommunens eget HVB-hem, med ökad risk för konflikter som följd. I Trelleborg ansåg kommunen att de tvingats använda undermåliga lokaler och bristen på personal var så akut att man inte hann undersöka de som anställdes mot belastningsregistret.

Ett stort antal kommuner utöver dessa beskriver också personalbristen som ett oroväckande problem, och flera beskriver situationen som ohållbar.

Antalet ensamkommande barn och unga ökade kraftigt under 2015, då Sverige totalt tog emot ungefär 35 000, de flesta pojkar. 2014 tog vi emot drygt 7 000 ensamkommande.

LÄS OCKSÅ:

Ung kvinna dog efter knivbråk

Kommuner tyngda av asylmottagandet

Skyddstopp för hem för ensamkommande