Foto: Mikael Andersson/TT

Skyddsombudet vid ett av hemmen för ensamkommande barn stoppade arbetet i onsdags. I första hand ville hon se dubbelbemanning dygnet runt i stället för att som i dag låta en ensam person vara sovande jour.

Mot bakgrund av de ökande yttre hoten med anlagda bränder på den här typen av boenden påtalade hon också behovet av en evakueringsstege till det rum på andra våningen där denna person ska sova.

Ibland har de boende på hemmet varit utagerande och hotfulla. Arbetstagarna bär personlarm, men känner sig osäkra ändå. I Överkalix finns polis på plats endast sporadiskt och det är åtta mil till polisen i Kalix.

Efter kontakter med Arbetsmiljöverket upphävdes stoppet och arbetsgivaren och facket har påbörjat ett arbete med nya riskbedömningar med sikte på en handlingsplan för ökad säkerhet.