stress

Under hösten har 31 kommuner gjort Lex Sara-anmälningar om missförhållanden på HVB-hem.  IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, har nu sammanställt alla anmälningar i in en skrivelse till regeringen, skriver Vision.se.

Bakgrunden är den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande asylsökande barn, som har ansträngt systemet och många redan ansträngda socialtjänster.

I rapporten skriver IVO bland annat:

”Till skillnad från vanliga lex Sarah-anmälningar, som rör ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande som är kopplat till en viss enskild individ eller situation, handlar dessa anmälningar snarare om att kommunerna pekar på mer generella och strukturella omständigheter som leder till eller riskerar att leda till sådana missförhållanden.”

Kristina Folkesson på fackförbundet Vision kommenterar kommunernas ansträngda situation:

– Man har helt enkelt för lite personal och man har inte möjlighet att fylla de vakanser som finns. Det ger också en bild av vilka utmaningar som socialtjänsten sitter med till följd av den flyktingsituation som vi har.

LÄS OCKSÅ:

Flyktingström pressar socialtjänsten