Stoppa TTIP-förhandlingarna, krävde tyska demonstranter igår. Foto: Matthias Schrader/AP

Stoppa TTIP-förhandlingarna, krävde tyska demonstranter igår. Foto: Matthias Schrader/AP

Både amerikanska och tyska fack gör tummen ned åt den kompromiss EU föreslagit i syfte att lindra oron för ett investeringsskydd i frihandelsavtalet mellan USA och Europa.

– Det räcker inte.

Det är tyska DGB:s och amerikanska AFL-CIO:s svar till EU-kommissionen som under våren gjort flera kompromisser i förslaget om ett investeringsskydd (ISDS) i frihandelsavtalet TTIP.

Investeringsskyddet är fortfarande en het fråga i den europeiska politiken och igår under G7-mötet i tyska Bayern pågick det stora demonstrationer.

Inför ett OECD-möte tidigare i veckan deklarerade Reiner Hoffmann, ledare för det tyska facket DGB, tillsammans med Richard Trumka från amerikanska AFL-CIO, att investeringsskyddet måste bort från avtalet.

Det är ett besked som facken upprepar efter att EU-kommissionen presenterat sitt kompromissförslag med förändringar av investeringsskyddet.

För att lindra kritiken har EU-kommissionen under våren sagt att det ska bli möjligt att överklaga besluten i de internationella skiljedomstolarna. Dessutom ska insynen i besluten bli större och redan på förhand ska det bestämmas vilka personer som ska vara med och lösa tvisterna.

Både EU och USA vill ha ett investeringsskydd eftersom de anser att det behövs för att ta bort en del av osäkerheten då företag investerar i andra länder.

Under förhandlingarna om världens största frihandelsavtal – mellan EU och USA – har oron växt hos fack och miljöorganisationer att företag ska stämma stater som fattar demokratiska beslut, då de påverkar deras investeringar.

Cecilia Malmström som är ansvarig EU-kommissionär för frihandelsförhandlingarna har hoppats att kompromisserna ska få fler positiva till TTIP. Men amerikanska och tyska fack ger alltså förslaget tummen ned.

Svenska LO är också emot ett investeringsskydd.
– Men vi tycker att förslaget från EU-kommissionen var ett steg framåt, säger Susanne Lindberg Elmgren på LO.

Svenska LO är mer positiva till ett frihandelsavtal mellan EU och USA än vad många andra fack i Europa är. Enligt LO, TCO och Saco kan avtalet bidra till fler svenska jobb. Principiellt är de emot ISDS, men de kan tänka sig det så länge det inte påverkar löntagarna negativt.

Den 10 juni ska EU-parlamentet rösta om hur de ska ställa sig till frihandelsavtalet. Förra veckan kom moderater och socialdemokrater i handelsutskottet i EU-parlamentet överens om en kompromiss där de sa ja till ett frihandelsavtal.

I den socialdemokratiska gruppen i EU-parlamentet finns det dock flera som inte vill gå med på EU-kommissionens kompromissförslag, just för att investeringsskyddet finns kvar i förslaget.

Det är därför oklart hur EU-parlamentet den 10 juni ställer sig till frihandelsavtalet mellan EU och USA.

 

TTIP och ISDS

TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) är det frihandelsavtal som EU och USA förhandlar om just nu, vilket kan bli världens största.

ISDS (Investor to State dispute settlement) är ett sätt att lösa tvister mellan företag och stater genom att en internationell skiljedomstol bestämmer hur konflikten ska lösas.

Källa: EU-kommissionen

 

Läs mer:

• EU säger nej till investeringsskydd 

• Tiden rinner ut för TTIP

• Facken splittrade om investeringsskydd

• USA-fack kan bromsa frihandelsavtal

• Tyskarna reser sig mot TTIP

• Demokratiskt underskott i EU

• Frihandelsavtal närmar sig men knäckfrågan är inte löst