Det mesta talar för att EU inte kommer att gå med på att ha ett investeringsskydd i frihandelsavtalet med USA.

– Det blir inget ISDS i avtalet om inte Frans Timmermanns godkänner det, säger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Han kommer att ge sin viceordförande Frans Timmermans slutordet i kommissionen om investeringsskydden (ISDS) i kommande frihandelsavtal med USA.

Financial Times inflytelserike EU-chef Peter Spiegel skriver på Twitter om ISDS-”överrocken” som nu sätts på Cecilia Malmström i frihandelsförhandlingarna med USA.

”Han tar befogenheterna om det ifrån henne. Om hon vore en minister skulle hon förmodligen avgå”.

Detta uttalande bekräftar tidigare mediespekulationer om att det funnits en oenighet inom kommissionen mellan Juncker och Cecilia Malmström, som velat ha ett avtal med ett investeringsskydd.

Enligt regeringskansliets beräkningar kan ett avtal öka den svenska exporten till USA med 17 procent. Även svenska fack är i grunden positiva.

– Vi är en liten industrination med råvaror och har fått mycket av vår välfärd genom export. Sverige skulle vara ett av de länder i världen som förlorade mest på mindre frihandel, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Ändå uppger LO-ordföranden att han är beredd att offra hela avtalet om inte skrivningarna om ett investeringsskydd (ISDS – Investor-state dispute settlements) stryks.

– Det är inget vi gör med lätt hjärta. Vi vet att frihandel och en gemensam standard för miljö och säkerhet skulle betyda mycket för svensk handel, säger han men tillägger att det handlar om att demokratiskt fattade beslut riskerar att överprövas.

Ett investeringsskydd skulle ge möjlighet att stämma regeringar i en specialdomstol om deras beslut anses skada företags investeringar.

Karl-Petter Thorwaldsson säger att det är viktigt att företagsinvesteringar skyddas, men han vill att fallen ska prövas i respektive lands domstol.

– Vi är inte emot ISDS i alla lägen men att ha det i ett frihandelsavtal mellan USA och EU, när båda parterna har välutvecklade rättssystem, är onödigt. Att lägga det utanför rättssystemet ökar risken för att insynen minskar. Det här är något vi är överens om inom Europafacket och med det amerikanska facket AFL-CIO.