Från fackligt håll har det funnits ett stenhårt motstånd mot ett investeringsskydd (ISDS) i det frihandelsavtal som EU och USA just nu förhandlar om. Men nu är flera industrifack överens med arbetsgivarna om att de vill ha ett sådant skydd.

andersferbe– Splittring? Om man verkligen vill kan man se det så, men behovet av att hitta en mekanism för att lösa tvister har vi alltid pratat om, säger Anders Ferbe, ordförande för IF Metall.

De svenska facken har på central nivå varit tydliga med två saker.

• Det ena är att de vill ha ett frihandelsavtal mellan EU och USA, vilket anses gynna den svenska ekonomin.

• Det andra är att det i ett sådant avtal inte får finnas en så kallad ISDS-klausul, vilket brukar översättas till investeringsskydd. I maj förra året gjorde också Europafacket och amerikanska AFL-CIO upp om att göra allt för att få bort investeringsskyddet från frihandelsförhandlingarna.

– Vi ska göra allt vi kan för att stoppa investeringsskyddet. Om det inte görs ska vi se till att det inte blir något frihandelsavtal, sa den amerikanska fackbasen Richard Trumka till Arbetet då.

Farhågan var att företag skulle få möjligheten att överpröva demokratiskt fattade beslut, exempelvis stämma stater som förstatligar vård eller inför en sträng tobakslagstiftning. De förslag som läckt ut från förhandlingarna mellan EU och USA tyder på att det kan inrättas en speciell domstol för denna typ av frågor.

För bara två dagar sedan var LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson tydlig med att han inte vill ha sådan tvistelösning.

WEB_INRIKES– Vi vill att tvisterna ska lösas i nationella domstolar i stället, sa han.

I går presenterade dock fack och arbetsgivare inom industrin en gemensam ståndpunkt som går tvärs emot den uppfattningen och att tvister ska lösas i specialinrättade juridiska instanser.

De högsta företrädarna för Unionen, Sveriges Ingenjörer, IF Metall, Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen har skrivit under.

– Det behövs ett sådant i ett investeringsskydd. Svenska företag som investerar i andra länder behöver känna sig trygga, säger Anders Weihe, chefsjurist och förhandlingschef på Teknikföretagen.

IF Metalls Anders Ferbe ser uppgörelsen som positiv för svensk industri.

– Vi vill inte att svenska företag ska processa i amerikanska domstolar, säger han.

Inom facket är dock frågan om ett investeringsskydd mycket känslig. Det är också avgörande vilka ord som används. I fackförbundens och arbetsgivarnas skrivning finns inte förkortningen ISDS (Investor-State Dispute Settlements) med eftersom den av många uppfattas som ett rött skynke. I stället används ordet investeringsskydd.

Enligt TCO:s chefsjurist Samuel Engblom råder ingen splittring mellan de centrala fackliga organisationerna och fackförbund inom industrin.

samuelengblom– Vi har jobbat nära våra förbund om det här. I den gemensamma uppgörelse som vi har – LO, TCO och Saco – så står det inte att vi inte kan tänka oss någon form av investeringsskydd. Det viktiga är hur investeringsskyddet ser ut, säger han.

I uppgörelsen mellan industrifacken och arbetsgivarna anges tre principer som de vill ska gälla för ett investeringsskydd:

• att företag och privatpersoner inte ska kunna ändra demokratiskt fattade beslut.

• att företag som drabbas av offentliga beslut ska få rätt att få möjligheten till kompensation prövad.

• att en prövning ska vara oberoende, snabb och transparent.