Klockan tickar och LO-basen oroas för att EU inte hinner sluta ett frihandelsavtal innan USA och Asien ingår ett. Detta trots att den heta frågan om ett investeringsskydd ännu inte är löst.

Michael Punke är i stan. Den amerikanska chefsförhandlaren för frihandelsavtalet (TTIP) mellan USA och EU.

I dag träffade han LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson.

– Jag sa samma sak som jag sa till EU:s chefsförhandlare som jag mötte förra veckan. Jag sa att det är viktigt att de skyndar på och slutar ett avtal innan det blir ett mellan USA och Asien. Annars minskar vår möjlighet att driva igenom fackliga och arbetsrättsliga krav, säger LO:s ordförande.

Internationella frihandelsavtal bygger på tidigare uppgörelser. De lösningar som nås i ett avtal brukar kopieras till nästa. Därför är det avgörande vilka som sluter avtal först.

I förhandlingarna mellan EU och USA är den hetaste frågan om det ska finnas ett investeringsskydd – eller ISDS (Investor State Dispute Settlement). Företagens investeringar ska skyddas i speciella internationella skiljenämnder som ska lösa tvisterna. Fack, miljörörelser och andra organisationer har dock varnat för att dessa instanser kan stoppa demokratiskt fattade beslut. Såväl svenska som amerikanska och EU-fack har sagt nej till ISDS. Nyligen skrev förbunden inom 6F ett gemensamt policydokument där de krävde att investeringsskyddet tas bort ur frihandelsavtalet.

Karl-Petter Thorwaldsson tog upp frågan med den amerikanska chefsförhandlaren Michael Punke.

– De är beredda att gå oss till möte på många punkter då det kommer till ISDS. Det är ett budskap jag tycker att vi ska på allvar, säger han.

Håller ISDS på att förändras på ett sätt som du känner dig nöjd med?

– Vi är långt därifrån än men det går åt rätt håll.

Michael Punke uppges ha förslag som kan lindra den fackliga oron. Från Bryssel kommer liknande besked.

EU-kommissionens Cecilia Malmström ska på onsdag inför ett utskott presentera hur hon vill att ett investeringsskydd ska utformas.

Hon säger till Dagens Nyheter att hon vill göra det möjligt att överklaga beslut ISDS-beslut. De handlingar som tas upp i ISDS-målen ska också vara offentliga.

Cecilia Malmström vill även ställa krav på domarna i skiljenämnderna.

– Man skulle kunna tänka sig en permanent pool med utbildade domare som får den här typen av uppdrag, säger hon till Dagens Nyheter.

Läs också:

Facken splittrade om investeringsskydd

Tyskarna reser sig mot TTIP

Frihandelsförhandlingar om arbetares rättigheter

USA-fack kan bromsa frihandelsavtal

Frihandelsavtal närmar sig men knäckfrågan är inte löst

 

 

 

 

 

Frihandelsavtalet mellan EU och USA

TTIP är förkortningen för själva handelsavtalet, Transatlantic Trade and Investment Partnership, som EU och USA förhandlar om just nu. Båda parterna tror att ett sådant kan ge fler jobb och en bättre ekonomi. Förhoppningen är att det redan i år ska finnas en överenskommelse om vad som ska ingå i avtalet. Stödet för ett frihandelsavtal är ganska starkt. Motståndet är däremot stort mot förslaget att det ska ingå ett investeringsskydd, Investor-state dispute settlement (ISDS). Det är en tvistelösningsmekanism som går ut på att snabbt lösa konflikter i speciella internationella domstolar.