Forenede Care som driver äldreboendet Enebacken i Åkersberga planerar att kraftigt skära ner på personalen. För mindre än tio år sedan var personaltätheten på boendet dubbelt så hög som den planeras bli efter nedskärningarna.

Färre ska hinna göra mer. 

Forenede Care driver också äldreboendet Hallen i Solna. Där har man redan gjort motsvarande nedskärningar. Och där larmar nu personalen om att de ständigt arbetar på bristningsgränsen. De hinner inte göra allt som behöver göras.

Är det någon som anser att det här är en rimlig arbetssituation? Är det någon som tror att en person kan göra samma arbete som två personer gjorde för tio år sedan?

Justerar ner personal och upp vinst

Forenede Care anser tydligen det. I lokaltidningen Mitt i Österåker säger företagets marknads- och kommunikationschef Roy Sundvall att det är ”brukligt i branschen och inget som påverkar kvalitet eller arbetsbelastning”.

Men vad är det för verklighet han lever i om han verkligen tror på det han säger? Vad är det för samhälle vi skapat där bemanningen i skattefinansierad välfärd justeras ner för att justera upp vinstnivåerna i privata företag?

Det kan inte vara vad välfärdsbolagen anser är ”brukligt” som avgör hur bemanningen i äldreomsorgen ska se ut. För deras intresse är inte i första hand hur väl omhändertagna de boende blir. Deras intresse är faktiskt i första hand att göra största möjliga vinst.

Ensamarbete och ensamma dementa

För det här är inte något som bara är ett problem för de anställda. Den försämrade bemanningen drabbar givetvis även de äldre. Många av de boende lider av demens och behöver kontinuerlig tillsyn och mänsklig omsorg.

Ändå planerar alltså Forenede Care för att driva igenom en omorganisering på Enebacken som i praktiken kommer innebära ensamarbete då personalen på de olika avdelningarna förväntas hjälpa varandra vid behov. 

Det samtidigt som de anställda förutom omsorgsarbete förväntas hinna med både matlagning och städning. Är det någon som tror att det går att lämna dementa vind för våg medan man lagar lunch?

Effekterna av det här är ingenting som Forenede Care utrett innan de påbörjat försämringarna. I stället för att utgå från den verklighet som finns på Enebacken och Hallen har man utgått från affärsplanerna på huvudkontoret i Malmö.

Illa – men tyvärr inte unikt

Det vi ser utspelas på Enebacken och Hallen är illa. Men det är inte unikt i svensk äldreomsorg. Vi har under lång tid sett hur kommuner gjort nedskärningar i välfärden samtidigt som allt större del av vår välfärd drivs i vinstintresse av företag som Forenede Care. 

Det blir en giftig cocktail där krav på allt större vinster i välfärdsbolagen i kombination med otillräckliga satsningar från politikerna drabbar de som har rätt till trygghet på ålderns höst och de som bär svensk välfärd på sina axlar.  

Det är ovärdigt att våra äldre och de som ska ta hand om dem behandlas på det här sättet. Samtidigt skrattar ansvariga politiker och välfärdskapitalister hela vägen till banken.