”AI kommer att ersätta alla oss översättare”
”Så säkrar du din karriär i en värld av AI”
”Den stora AI-revolutionen: kommer ditt jobb överleva?”

Vi rör oss rasande takt mot automatisering, mot att våra arbeten tas över av olika sorters maskiner. Teknologin inom AI kan ersätta mänskligt arbete i allt fler sektorer.

Vi har ingen kontroll över AI

I en studie där Carl Benedikt Frey och Michael A. Osborne från Oxford tittat på 702 yrken (allt från finansanalytiker och djurskötare till turistguider) kommer de fram till att 47 procent av USA:s arbetsstyrka är under hot om att ersättas.

Författarna ser också bevis på att löneutvecklingen kommer vara svagare för yrken där sannolikheten att datoriseras är som störst. 

Det låter oroande i en värld där arbete är fundamentalt för överlevnad. Många frågetecken uppstår i korridorerna. ”Vad ska VI göra med AI?” ”Hur ska VI skydda oss?”

Frågorna får det att låta som att vi, mänskligheten, ska samlas och ta ett beslut. Hur ska VI gynnas av teknologin?

Tech-jättar vill öka vinsten

I dagsläget styrs AI-utvecklingen främst av en handfull stora tech-bolag i USA. De står inte direkt under folkets kontroll. Så frågan är kanske mer vad de som driver den teknologiska utvecklingen vill. 

Det är nu vi kommer till det kapitalistiska i rubriken. För vad vill bolag? De vill öka vinsten. Detta görs delvis genom att hålla nere kostnaderna.

Att ersätta arbetare med maskiner görs av just den anledningen, att sänka kostnaderna och göra produktionen mer effektiv i relation till konkurrenter. Det är här vi hittar kapitalismens motor och det som lett till den enorma utveckling vi genomlevt de senaste århundradena.

I detta finns det dock en konflikt. Produktiviteten ökar men konkurrenterna tar snabbt efter och då minskar lönsamheten.

Varför då?

Skapar maskiner värde?

Vinsten består av mervärdet som produceras av arbetarna och är skillnaden mellan lön och skapat värde. När en hel sektor byter arbetare mot teknik så minskar konkurrensfördelarna vilket också minskar vinstmöjligheterna.

Men vadå, maskiner kan väl också skapa värde? En robot som förvandlar råmaterial till en vara och sedan säljer den vidare, har inte den skapat värde?

Här går vi ännu djupare in i det som är kapitalism. Värde inom kapitalismen delas upp i bytesvärde, det vill säga vad en vara kan säljas/köpas för, och bruksvärde, vad en vara/tjänst används till.

En vara innehar alltid båda dessa men det är bara den förra, bytesvärdet, som styr investeringar inom kapitalismen. Investeringar går till den verksamhet som har potential att generera vinst.

Science fiction och robotar

Så, när vi har nått science fiction-stage kapitalism där robotar utvinner råvaror, omvandlar dem till produkter och sedan säljer dem, det vill säga när hela produktionsprocessen är automatiserad, ja då lever vi inte längre i ett kapitalistiskt system.

Då lever vi i något som är närmare slavsamhället i Rom, där slavarna konkurrerade ut lönearbetare och skapade bruksvärden åt sina ägare.

Men är det bara så? En oundviklig resa mot en dystopiskt förvrängd arbetslinje. Nej, så är det ju inte. Vi (ja, VI) skulle kunna använda AI till att inte längre göra en stor, utvald, del av dagens arbeten. Vi skulle kunna växla ut effektiviseringen i mer fritid, i stället för ökad vinst till en handfull tech-jättar. 

Det löste sig för hästarna

Tänk på hästar. Med industrialiseringen såg det mörkt ut. Vad skulle vi göra med alla hästar? De behövdes inte längre för att dra plogen. Hur är deras liv nu?

De tar långa promenader i skogen, hänger runt med sina kompisar i hagen och vissa tävlar lite i polo eller i att springa fort. Det gick ju ganska bra ändå, även efter att traktorn hade konkurrerat ut dem på åkern.

Lösningarna sträcker sig allt emellan att ta över vissa av de ledande företagen eller snäppet mildare, tekniken. Eller ökad beskattning, alltså överföring av vinsterna till utökad välfärd, vars arbetskraft inte är utbytt mot AI.

Personligen tror jag att makten över spakarna är det som är avgörande, i och med den enorma samhälleliga effekten detta kommer att få. Det kan vi göra, det är upp till oss att välja. Laissez-faire rakt in i Elon Musks arbetarfientliga dystopi eller ta kontroll och leva ett liv bland hästarna.