Det går knappt en dag utan att vi hör om eftersatta vägar, inställda tåg eller elnät som arbetar på bristningsgränsen. Investerings- och underhållsskulden för bostäder och infrastruktur kan inte längre skjutas på framtiden.

Sveriges låga statsskuld sätter oss i ett gyllene läge att bygga upp landet och investera i den unga generationens framtid. Vi kräver att Socialdemokraterna går fram med en ny offensiv politik för att få Sverige att fungera igen.

Märks i människors var

Sverige har samlat ihop en stor skuld. En skuld som inte får en egen rad i statsbudgeten, men som märks i människors vardag.

Vatten- och avloppssystemen läcker och måste på vissa orter stängas av på grund av föroreningar. Bostadsbristen är så omfattande att unga inte kan flytta hemifrån, företag har svårt att rekrytera och människor tvingas stanna i rent farliga relationer.

Usla vägar, tågkaos och höga elpriser är givna samtalsämnen på alla arbetsplatser.

Byggnads och SSU har tagit fram rapporten Sverigelyftet som räknat ut skillnaden i finansiering mellan de investerings- och underhållsnivåer som skulle krävas för att bibehålla den standard vi har idag, och vilken finansiering som finns idag.

Jobbskatteavdragen kostar mer

Sammantaget saknas en årlig finansiering på 150 miljarder kronor. Kostnader som riskerar att överföras till medborgarna att betala ur egen ficka och spä på de klyftor vi redan ser växa sig för stora.

Det kan låta som men omöjligt stor summa, men Sverige är rikt och bara genom att återgå till en skattenivå liknande den vi hade 2017 skulle vi få in 160 miljarder mer i statskassan.

Siffran kan även ställas i relation till Jobbskatteavdraget som i årets budget kostar 180 miljarder. Sveriges historiskt låga statsskuld oss ett gyllene tillfälle att investera i oss själva via lånefinansiering.

Unga människor har vuxit upp med ständigt ökande klyftor, marknadsmisslyckanden och en politik som slutat ta ansvar – det är dags att börja investera i framtiden.

Fyra nödvändiga investeringar

 1. Investeringar i flera bostäder behöver öka med 117 miljarder kronor.
  Prognosen för 2024 är att investeringarna i nybyggnation landar på ungefär 88 miljarder. Det är långt under Boverkets uträkningar för att täcka behovet av nya bostäder. Staten ska dock inte stå för hela investeringen. Här är snarare subventioner och kreditgarantier en väg för att stimulera byggandet.
 2. Investeringar i väg- och järnvägsnät behöver öka med 10 miljarder.
  Det svenska väg- och järnvägsnätet har en underhållsskuld som vuxit stadigt de senaste åren och som nu uppgår till 77,5 miljarder. Investeringarna i landets väg- och järnvägsnät behöver öka med 10 miljarder per år för att vi ska få järnvägar vi kan lita på. 
 3. Investeringar i vatten och avlopp behöver öka med 10 miljarder.
  Branschorganisationen Svenskt Vatten larmar om att bristerna i vatten- och avloppsnätet är akuta. Det skulle ta 200 år att byta ut alla gamla vattenledningar i Sverige om man håller samma tempo som idag. Investeringsbehovet fram till 2040 behöver öka med ungefär 10 miljarder mer årligen jämfört med dagens nivåer.
 4. Investeringar i elnätet måste öka med 12 miljarder.
  Enligt en rapport från elnätsbolaget Ellevio kommer utbyggnad och underhåll av elnätet kräva investeringar på mellan 890–945 miljarder kronor fram till 2045. Det motsvarar en årlig ökning med minst 12 miljarder jämfört med.

S kan inte skjuta problemen framför sig

Det här är investeringar som måste göras för att Sverige ska fungera så som medborgarna förväntar sig. Våra politiker är stolta över den låga statsskulden, men blundar för samhällsskulden som de byggt upp i stället.

Sverige står inför ett vägskäl. Antingen så fortsätter vi svälta oss själva. Och får se bostadsköerna växa, innovationerna avta, och industrisatsningar hamna i andra länder.

Eller så satsar vi på ett Sverigelyft som visar på politikens reformpotential som både skapar arbetstillfällen och får Sverige att fungera. Vi måste sluta skjuta framtiden på framtiden. 

Här måste Socialdemokraterna ta ledartröjan som oppositionsparti. Vi kan inte acceptera en politik som fortsätter skjuta över problemen på kommande generationer, samtidigt som medborgarnas mest basala behov inte uppfylls.