Denna text vänder sig i första hand till beställare av byggprojekt, politiker och andra makthavare som besitter möjligheten till förändring.

Tidningen Byggnadsarbetaren har nyligen publicerat en rad artiklar om ett bygge i Borlänge. Detta bygge har skett på uppdrag av Diös som äger ett gammalt Domushus som Högskolan vill omvandla till ett nytt Campus.

Uppdraget att bygga gick till företaget NCC. I artikeln står att läsa: av 165 enskilda arbetare har endast åtta(!) varit anställda av NCC. 

Ingen har regerat över det faktum att bygget sker med bemanningsbolag. Vare sig NCC, Diös eller Högskolan tycker sig alltså behöva ta ansvar för att arbetare i närområdet får jobb.

En liten tillbakablick

Låt oss göra en historisk tillbakablick. 

När moderaten Carl Bildt upphävde förbudet om privat arbetsförmedling (förmodligen ett beställningsjobb av dåvarande SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen) använde han sig av argumentet att det är rimligt att anlita bemanningsbolag för att kapa topparna vid tillfällig arbetsanhopning. 

Låt oss kika lite närmare på detta. Från 1933 till 1993 fungerade arbetsmarknaden utmärkt utan bemanningsföretag. Till och med NCC klarade då av att bygga med egen personal.

Till skillnad mot idag då NCC, Diös och Högskolan uppenbarligen anser att ett så stort bygge som högskolan är att likna med tillfällig arbetsanhopning, en så kallad ”tillfällig arbetstopp”. Med detta som ursäkt rundar de regelverk.

Skattefiffel och lokal förödelse

Inte nog med att arbetare i närområdet blir arbetslösa – skolelever på byggprogrammet i Borlänge kommun och lärlingar som behöver anställning får inte heller någon chans till praktikplats eller att fullfölja sin utbildning och bli fullbetalda.

Som kommunpolitiker borde man därför dra öronen åt sig om till exempel NCC, Peab eller Skanska vinner en upphandling eftersom de inte bygger med egen personal och detta slår direkt mot kommunens intresse i den egna utbildningsverksamheten. 

Av någon anledning anlitar dessa svenska företag hellre bemanningsbolag och underentreprenörer som nästan alltid har personal från de forna öststaterna. De anställda på dessa företag har i princip aldrig rätt lön eller ersättning. 

En direkt konsekvens är att fusk med löner och ersättningar i dessa bolag leder till att skatter inte heller betalas som det ska. Det blir allt så en dubbelsmocka för kommunen som anlitar de stora svenska bolagen. 

Politiker och beställare, gör så här:

Samtidigt skrattar de svenska byggföretagen och dess aktieägare hela vägen till banken. 

Vad ska då beställare och politiker göra? 

Det finns massor av regionala byggföretag som försöker konkurrera med kvalitet och smarta idéer som fortfarande arbetar med egen personal – anlita dem istället! 

Om ni vill att de vinner upphandlingar så följ råden nedan: 

  • Ställ krav på egen personal eller max två led med underentreprenörer 
  • Ställ krav på att ta emot skolelever som behöver sin praktik 
  • Ställ krav på lärlingsanställningar 

Om de stora bolagen är intresserade av en positiv samhällsutveckling med ordning och reda på arbetsmarknaden så finns det EN lösning: bygg med egen personal!