Sedan 2012 har tre anställda på Green Cargo omkommit då de arbetat från ett fotsteg utanpå järnvägsvagnar, det har också skett tillbud och olyckor utan dödlig utgång. Arbetarna står på fotsteget när lok och vagnar förflyttas i låg hastighet vid växlingsarbete.

Arbetet har i tidigare granskningar de senaste åren rapporterat om livsfaran med arbetssättet.

Nu förbjuder Arbetsmiljöverket företaget från att alls arbeta från fotsteget från den 3 september. Om Green Cargo bryter mot det förbudet väntar vite på 15 miljoner kronor.

Beslutet kommer fem-sex år efter att arbetssättet kostade två anställda på företaget livet. 2018 faller en 49-årig man som radiostyr 28 tomma timmervagnar i Bastuträsk från fotsteget, han blir överkörd och dör. 2019 omkommer 60-årige Nisse när vagnen vars fotsteg han står på krockar med en lastbil.

Förlorade fot i olycka 2023

Ulrika Scholander, enhetschef på Arbetsmiljöverket, säger att grunden för beslutet om förbud är en allvarlig olycka som inträffade förra året. En kvinna föll av fotsteget i Södertälje hamn, blev överkörd och tvingades amputera en fot.

Ulrika Scholander säger att Arbetsmiljöverket sedan dess har genomfört inspektioner och gett företaget möjlighet att yttra sig inför beslutet om förbud.

– Green Cargo har förslag på åtgärder som de har tänkt genomföra, men vi vill ha ett förbud från september för att säkerställa att arbetsmomentet inte fortsätter på det här sättet.

Förbudet gäller endast Green Cargo, men svåra olyckor har skett även på andra företag. 2022 omkom en man som åkte på fotsteget hos företaget Hector Rail, vagnen krockade med en lastbil.

Fler företag kan få förbud

Stephan Ray, presschef på Green Cargo, säger till Arbetet att det skapar snedvriden konkurrens att förbud nu riktas mot endast ett bolag.

– Och det blir ju ganska märkligt att ett bolag förbjuds använda en metod medan andra tillåts när det sker på exakt samma sätt. 

Ulrika Scholander säger att lagen är uppbyggd så att Arbetsmiljöverkets förbud alltid gäller enskilda företag. Men att det i nuläget är väldigt klokt av andra företag som använder sig av åkning på fotsteg att läsa beslutet mot Green Cargo noga – och anpassa sin verksamhet.

– Om vi möter andra företag som jobbar på samma sätt kan vi fatta beslut mot dem också om de inte själva vidtagit åtgärder.

”Hindrar stor del av verksamheten”

Stephan Ray är mycket kritisk till hur Arbetsmiljöverket har hanterat ärendet.

Dels säger han att beslutet kommunicerades via ett pressmeddelande, att företaget fick beskedet senare. Dels tycker han att myndigheten inte varit intresserad av att ha dialog med företaget, utöver det skriftliga yttrande som Green Cargo gjort, för att fullt ut förstå förutsättningarna.

– Det här är ett beslut av sådan karaktär att det kommer hindra en stor del av Green Cargos verksamhet från att fungera över huvud taget. Vi kör 400 tåg per dag i dag och en ganska stor andel av dem behöver den här typen av arbetsmoment för att kunna genomföras, säger han.

Han betonar att företaget har vidtagit åtgärder som ska minimera riskerna i väntan på tekniska lösningar som helt kan ersätta människor som åker på fotsteget.

”Ingen ska dö oavsett ekonomi”

I ett tidigare svar till Arbetsmiljöverket har företaget bland annat uppgett att ett sådant här förbud skulle drabba näringslivet hårt. 

Ulrika Scholander på Arbetsmiljöverket säger att arbetsgivaren alltid är skyldig att se till att jobbet är säkert. 

– Ingen ska bli sjuk eller skadas eller dö av jobbet oavsett om det får ekonomiska konsekvenser för företaget.

Stephan Ray säger att företaget nu ska analysera beskedet vidare. Han vill inte kommentera om det är aktuellt att överklaga.

Lokförare: ”Tuff uppgift”

Hans Danvall, lokförare och arbetsmiljöansvarig i fackliga klubben Seko Green Cargo, är inte förvånad över Arbetsmiljöverkets beslut. Dock tror han att det kommer att bli svårt att genomföra ett totalförbud.

 – Det kommer att vara en tuff uppgift, men för Green Cargos överlevnad måste vi lösa det, säger han.

Han önskar att Arbetsmiljöverket hade gett företaget mer tid.

Han pekar också på att Transportstyrelsens regelverk kräver att arbetstagaren som backar ett godståg vid växlingsarbeten ska ha uppsikt i färdriktningen. Hans Danvall påpekar att det för närvarande inte finns någon tillräckligt bra kamera som kan ersätta en person för att ge den uppsikten. 

 –Vi vet inte heller om regelverket tillåter oss att använda en kamera i stället. Vi behöver hjälp från lagstiftaren. Det är möjligt att vi kan få dispens, säger han.

Svåra olyckor vid arbete från fotsteget

20 sep 2012 En kvinna, anställd på Green Cargo, omkommer efter att ha fallit av fotsteget på ett lok som spårat ur i Sundsvall.

27 jun 2014 En Green Cargo-anställd man som åker på fotsteget i Jordbro söder om Stockholm kläms i en krock med en lastbil i en obevakad plankorsning. Mannen överlever, men mister ett ben.

3 jan 2018 En 49-årig Green Cargo-anställd ska flytta 28 tomma timmervagnar till en terminal Bastuträsk. Han står på fotsteget och radiostyr vagnarna när han faller och blir överkörd. Han omkommer.

1 nov 2019 60-årige Nisse, anställd på Green Cargo, håller uppsikt från fotsteget på en godsvagn som backas på Smurfit Kappas industriområde i Piteå. Han kläms till döds när vagnen han åker på krockar med en lastbil i en plankorsning.

5 aug 2020 En man som arbetar för CFL Cargo faller av fotsteget och blir överkörd i Sundsvall. Han omkommer. Enligt Haverikommissionen är en sannolik orsak att han tappat fotfästet eller balansen i samband med att godsvagnarna bromsat in.

16 nov 2022 En anställd på Hector Rail står på fotsteget till en godsvagn som krockar med en timmerbil. Olyckan sker i en obevakad plankorsning på ett industriområde i Varberg. Mannen omkommer.

13 sep 2023 Den olycka som lett fram till Arbetsmiljöverkets beslut inträffar i Södertälje hamn. En kvinna, anställd på Green Cargo, står på fotsteget när vagnar flyttas för att lastas om. När vagnen spårar ur faller hon och blir påkörd. Hon överlever men får amputera en fot.